În perioada alegerilor locale din 2019 desfășurate în Republica Moldova, organele electorale au înregistrat mai mult de 24.000 de femei în calitate de concurente electorale pentru funcția de primară și consilieră locală de nivelul I și II, ceea ce reprezintă 44% din numărul total de concurenții electorali înregistrați. În urma desfășurării ambelor tururi de scrutin, în prezent Republica Moldova are:

  • 196 de femei în funcția de primare, ceea ce constituie 22% din numărul total de primari aleși;
  • 300 de femei în funcția de consiliere de nivelul II (orașe și raioane) sau 27% din numărul total;
  • 3.823 de femei în funcția de consiliere locale de nivelul I sau peste 36% din numărul total de consilieri de nivelul I.

Totuși, potrivit noilor date ale Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și ale Laboratorului de cercetare a inegalității de gen (GIRL) al Universității din Pittsburgh, la nivel global femeile ocupă mai puțin de unul din 3 funcții de conducere la nivel înalt în administrația publică. Excluderea femeilor din aceste roluri și procese decizionale esențiale, inclusiv legate de eforturile de recuperare post-COVID-19, amenință redresarea incluzivă și durabilă. Cel mai recent Raport privind egalitatea de gen în administrația publică (GEPA), care reprezintă prima cercetare cuprinzătoare și în profunzime a acestui subiect, acoperind 170 de țări, constată faptul că lacunele identificate persistă, iar femeile continuă să se confrunte cu impedimente în avansarea la funcțiile de la cel mai înalt nivel al puterii și influenței.

Egalitatea de gen este esențială pentru o administrație publică incluzivă și responsabilă. Potrivit Raportului, atunci când femeile preiau roluri de conducere în administrația publică, guvernele sunt mai receptive și mai responsabile, iar serviciile publice prestate sunt de o calitate sporită. De exemplu, datele demonstrează faptul că atunci când femeile sunt la putere, ele acordă mai multă atenție anumitor domenii de politici trecute cu vederea, cum ar fi eradicarea violenței împotriva femeilor, serviciile de îngrijire a copiilor și cele de asistență medicală, nivelul corupției în cadrul guvernării fiind mai redus, iar partidele fiind mai predispuse să coopereze. În condițiile crizei pandemice, care a adus implicații fără precedent pentru guverne și cetățeni, devine și mai importantă promovarea unui proces decizional eficient în cadrul instituțiilor publice, precum și a unor servicii publice mai receptive și mai inovative.

Raportul GEPA oferă 5 seturi de recomandări care vin în susținerea schimbării raporturilor de putere și demontării impedimentelor în avansarea femeilor:

  1. Consolidarea și promovarea fermă a noilor legi și politici cum ar fi cotele și măsurile speciale temporare și crearea unui buget național pentru abordarea aspectelor de gen.
  2. Schimbări instituționale, inclusiv prin intermediul reformelor la locul de muncă, promovarea politicilor incluzive cu privire la resursele umane și penalizarea sexismului și a hărțuirii la serviciu.
  3. Producerea datelor de calitate privind egalitatea de gen și femeile în administrația publică.
  4. Dezvoltarea de noi parteneriate, cum ar fi cele cu organizațiile neguvernamentale, cu mișcările de femei și mediul de afaceri.
  5. Promovarea sinergiilor în avansarea agendei privind egalitatea de gen, inclusiv prin intermediul informării și susținerii educației femeilor și pregătirii acestora pentru a urma o carieră în funcții publice.

Îmbunătățirea nivelului de reprezentare a femeilor în administrația publică din Republica Moldova se datorează amendamentelor operate în Codul electoral în vara anului 2019, care au fost puse în aplicare în cadrul ultimelor alegeri locale generale din Republica Moldova. Prin aceste amendamente, au fost respectate cota minimă de 40% de reprezentare a ambelor genuri pe listele de partid și formula de poziționare a candidaților pe liste – minimum 3 candidați la fiecare 10 locuri.

Potrivit acelorași amendamente, cota de 40% se referă și la reprezentarea minimă în cadrul Guvernului.

Notă pentru editori:

Pentru a vizualiza raportul, accesați:

https://www.undp.org/publications/gender-equality-public-administration

Accesați aici Analiza din perspectiva egalității de gen a alegerilor locale generale desfășurate în Republica Moldova în 2019.

Icon of SDG 05 Icon of SDG 16

Descoperă

Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD