Pe 6 octombrie 2021 a fost semnat un memorandum de înțelegere între Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Guvernul Republicii Moldova, pentru accelerarea transformării digitale a țării.

Memorandumul prevede cooperarea pe câteva direcții strategice, precum: 

  • Dezvoltarea unei noi strategii de transformare digitală a țării; 
  • Transformarea digitală a serviciilor publice existente, inclusiv cu implicarea cetățenilor, societății civile, sectorului privat și mediului academic; 
  • Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților digitale ale populației, pentru o transformare digitală incluzivă; 
  • Dezvoltarea de parteneriate pentru inovare, acces la expertiză și bune practici, legate de transformarea digitală; 
  • Acordarea suportului din partea PNUD Moldova pentru activitatea Comitetului consultativ național pentru digitalizare. 

„Republica Moldova are o oportunitate istorică de a accelera transformarea digitală, de care să beneficieze toți oamenii. PNUD Moldova va sprijini Guvernul Republicii Moldova să dezvolte o nouă viziune de țară pentru o digitalizare durabilă și să implice cetățenii și sectorul privat în acest proces. Acesta din urmă poate stimula adoptarea mai rapidă a soluțiilor digitale de ultimă generație”, a afirmat Dima Al-Khatib, reprezentantă PNUD în Moldova.

„Prioritățile Guvernului Republicii Moldova în domeniul digitalizării au fost stabilite.  Avem o viziune clară asupra acțiunilor care urmează să fie întreprinse pentru a moderniza sectorul public și a facilita interacțiunea cetățenilor și a mediului de afaceri cu instituțiile statului. Parteneriatul cu PNUD Moldova ne va ajuta să avansăm în realizarea agendei de digitalizare, în beneficiul oamenilor și pentru modernizarea țării”, susține Iurie Țurcanu, Viceprim-ministrul pentru Digitalizare.

Un prim pas întreprins de PNUD în acest context a fost efectuarea unei evaluări a nivelului național de digitalizare a societății, care a scos în evidență provocările curente în domeniu și a trasat puncte de reper pentru crearea unei noi strategii digitale naționale.

Recomandările PNUD pentru fiecare din cei cinci piloni ai evaluării naționale sunt:

  1. Infrastructură. Implementarea rețelei 5G, ca prioritate națională, ceea ce necesită dezvoltarea cadrului regulatoriu și a standardelor respective. Este nevoie de efectuat un studiu privind extinderea (și securizarea) accesului de la distanță a Internetului de mare viteză de la domiciliu și eliminarea barierelor de cost în calea conectivității, în baza unui plan interministerial de dezvoltare a acestei infrastructuri.
  2. Cetățenii. Cetățenii sunt beneficiarii și, în același timp, pilonul principal al procesului de transformare digitală. Ei trebuie să fie implicați plenar la elaborarea strategiei naționale pentru dezvoltarea competențelor digitale. Totodată, este imperativă elaborarea strategiei naționale privind protecția minorilor la accesarea serviciilor sau platformelor online. De asemenea, pentru a identifica lacunele sistemice, este recomandată o evaluare națională a accesibilității digitale. Adițional, trebuie abordate neajunsurile din domeniul digital, evidențiate de criza pandemică; explorate oportunitățile de promovare a  transformării digitale, încurajând și investind în educația STEM, promovând antreprenoriatul, sprijinind grupurile vulnerabile și asigurând accesul prin intermediul dispozitivelor mobile.
  3. Guvern. Guvernul este un pilon vital pentru accelerarea transformării digitale în Moldova, mai ales acum când este desemnat un Viceprim-Ministru pentru Digitalizare. De aceea, este recomandată elaborarea  unei strategii naționale de transformare digitală a Moldovei pentru următorii 7-10 ani.
  4. Comunitatea de afaceri. Este nevoie de a crea platforme pentru a implica sectorul TIC local (7% din PIB) în procesul de transformare digitală a societății; a încuraja sectorul TIC să dezvolte soluții digitale pentru sectoarele cheie non-TIC, cum ar fi agricultura și ÎMM-urile. În același timp, este imperativ de a identifica barierele cu care se confruntă companiile din aceste sectoare și de a dezvolta programe naționale de sprijin pentru valorificarea potențialului acestora în adoptarea tehnologiilor digitale incluzive, precum simplificarea procedurilor comerțului electronic. 
  5. Întreaga societate. Este necesară dezvoltarea oportunităților intersectoriale care, în mod direct și indirect, ar spori nivelul de inovație și ar impulsiona digitalizarea întregii societăți, De asemenea, este nevoie de a dezvolta o strategie națională de transformare digitală, centrată pe implicarea sectorului TIC în acest proces, care ar îmbunătăți ecosistemul de inovare al societății.
Icon of SDG 16 Icon of SDG 17

Descoperă

Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD