Foto: PNUD Moldova

Autoritățile publice trebuie să asigure transparența utilizării banilor publici în cadrul achizițiilor publice, să implice mai mult oamenii în luarea deciziilor și să asigure pârghii eficiente pentru prevenirea corupției. La aceste concluzii au ajuns mai multe organizații ale societății civile care au monitorizat implementarea pe parcursul anului 2020 a planurilor sectoriale de acțiuni anticorupție în domeniul protecției mediului și cel vamal, dar și planurilor locale din 13 raioane ale țării (Căușeni, Ștefan Vodă, Ialoveni, Strășeni, Hîncești, Soroca, Edineț, Orhei, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Florești și Drochia).

Autorii rapoartelor de monitorizare au relevat că, la nivel sectorial, multe acțiuni anticorupție, în special cele care țin de instruiri tematice, au termen de executare depășit, acest fapt datorându-se, cel mai probabil, pandemiei și restricțiilor impuse de aceasta. Totodată, potrivit constatărilor monitorizării, unele autorități dau dovadă de o atitudine formală față de realizarea unor acțiuni din planurile sectoriale, iar în alte cazuri acestea nu au capacități și resurse suficiente pentru implementarea documentelor anticorupție. De asemenea, s-a constatat pe alocuri o colaborare deficitară și ineficientă între instituțiile responsabile de implementare a planurilor de acțiuni.

Rezultatele monitorizării mai arată că unele autorități nu asigură pe deplin accesul la informație. Astfel, în unele cazuri, răspunsurile acordate la solicitările de informație sunt generaliste, iar solicitanții au nevoie să se documenteze suplimentar pentru a colecta datele de care au nevoie. S-a mai constatat că instituțiile din domeniul vamal și cele care sunt responsabile de protecția mediului nu sunt suficient de transparente în ceea ce privește activitatea internă, verificările efectuate, acțiunile întreprinse în privința angajaților care comit ilegalități etc.

Autorii rapoartelor au menționat că, la nivel local, toate raioanele monitorizate au planuri anticorupție aprobate, majoritatea acestora fiind conforme cu structura-tip a planului anticorupție local pentru anii 2018-2020, adoptat prin hotărâre de Guvern. În același timp, unele consilii raionale nu publică planurile de acțiuni pe paginile lor web și, astfel, nu informează cetățenii despre implementarea prevederilor acestor documente.

Monitorizarea a mai arătat că în unele cazuri autorități locale au elaborat regulamente interne de desfășurare a achizițiilor publice și de monitorizare a executării contractelor, iar responsabilii participă la instruiri. În pofida acestui fapt, nu toate autoritățile reușesc să asigure transparența deplină a achizițiilor publice, iar informația despre contractele pe bani publici nu este publicată de fiecare dată pe paginile web ale consiliilor raionale și primăriilor. S-a menționat că dificultățile în implementarea planurilor locale de acțiuni anticorupție sunt cauzate și de faptul că persoanele responsabile de raportare cumulează mai multe sarcini administrative.

Experții au formulat o serie de recomandări pentru fiecare dintre autoritățile publice supuse monitorizării, precum și pentru îmbunătățirea mecanismului național de monitorizare.

Astfel, s-a menționat că toate proiectele de decizie cu impact major ar trebui în mod obligatoriu consultate public. Totodată, contractele de achiziții trebuie publicate pe paginile web ale consiliilor raionale, de rând cu anunțurile privind desfășurarea licitațiilor și rezultatele acestora. E nevoie de a implica populația la consultarea proiectului bugetului, dar și la etapele de planificare bugetară.

Printre recomandări se numără și actualizarea permanentă a paginilor web ale autorităților publice cu informații publice necesare și unor accesibile pentru cetățeni, precum și includerea unei rubrici dedicate domeniului anticorupție și măsurilor de prevenire a practicilor ilegale. Totodată, s-a accentuat necesitatea diseminării informației referitor la avertizorii de integritate – angajații care denunță corupția și ilegalitățile din instituțiile în care activează.

Rapoartele au fost elaborate în cadrul programului de granturi mici pentru monitorizarea alternativă a planurilor anticorupție sectoriale și locale al proiectului „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Acest program de granturi a fost lansat în anul 2019. La prima etapă a concursului au fost elaborate rapoarte alternative de monitorizare a 10 planuri locale anticorupție (în raioanele Fălești, Dondușeni, Sîngerei, Cahul, Leova, Basarabeasca, Cantemir, Cimișlia, mun. Bălți și UTA Găgăuzia) și cinci rapoarte sectoriale (administrarea și deetatizarea proprietății publice, ordinea publică, educație, sănătate și asigurare medicală, achiziții publice).

Contact pentru mass-media: Olga Crivoliubic, manageră de proiect, (+373) 69741805, olga.crivoliubic@undp.org

Icon of SDG 16

Descoperă

Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD