O platformă de acces la servicii juridice pentru persoanele cu dizabilități de văz și auz, o soluție IT prin intermediul căreia adolescenții vor putea învăța despre fenomenul bullying-ului și raporta cazurile de acest fel, precum și un motor optimizat de căutare a practicilor judiciare, sunt prototipurile câștigătoare în cadrul ”Hackjustice: An Access to Justice Hackathon”.

La competiție au participat 40 de tineri și tinere specializați/-te pe domeniile justiției și IT care au elaborat, timp de două săptămâni, soluții inovative pentru îmbunătățirea accesului la justiție, în special pentru bărbații și femeile din grupurile vulnerabile și marginalizate.

Competiția a fost organizată de A.O INVENTO, în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD), cu suportul financiar al Suediei.

La prima etapă a competiției, care s-a desfășurat pe 12-13 iunie curent, echipele înscrise în competiție au participat la un brainstorming, așa-numit ideathon, cu scopul de a identifica domeniile de intervenție IT pentru înlăturarea barierelor de acces la justiție. Printre problemele analizate de participanți au fost accesul limitat la justiție al persoanelor cu dizabilități, dificultatea apărării dreptului la proprietate, complexitatea limbajului juridic, lipsa unui mecanism integrat de evaluare a riscurilor de corupție în actele legislative, precum și comunicarea dintre reprezentanții din sectorul justiției și mass-media etc.

Mai mulți experți în justiție și în domeniul IT au ghidat participanții pe parcursul celor două săptămâni, astfel ca aceștia să dezvolte și să prezinte soluțiile identificate. Astfel, la cea de-a doua etapă a competiției, hackathon, echipele au reușit să materializeze conceptele în prototipuri.

În rezultatul jurizării, locul I a revenit echipei „Assist Access” formată din Ina Cazacu, Victoria Secu, Iuliana Cozma, Petru Tofan și experții Inga Furtună și Vasile Banari, care au dezvoltat o platformă de acces la servicii juridice pentru persoanele cu deficiențe de auz și văz. Platforma va avea o componentă de redirecționare automatizată a beneficiarului către instituția de resort relevantă pentru soluționarea problemei cu care se confruntă solicitantul.

„Platforma are mai multe avantaje. În primul rând, ea poate fi utilizată în mod independent, fără să fie necesar suportul din partea unei persoane de sprijin. Ea are un design prietenos și ușor de utilizat. Un alt avantaj este că această platformă poate fi replicată și pe paginile oficiale ale autorităților, instituțiilor responsabile de respectarea drepturilor omului și asigură o conexiune directă cu instituțiile de drept”, a menționat Inga Cazacu, membră a echipei câștigătoare, „Assist Access”.

Locul II a revenit echipei „Prietenii copiilor”, formată din Victoria Mereuță, Victoria Butușanu, Marcel Vlasenco, Nicolae Ursu și Valentina Cliucinicov, care au lucrat la dezvoltarea unei platforme de învățare prin jocuri educative, pentru tineri (12-14 ani), cu privire la fenomenul bullying-ului, drepturi și obligații, discriminare.

Pe locul III s-a clasat echipa „Deep Legal Robot” formată din Constantin Copăceanu, alături de experții Alexei Ghertescu, Dan Nicoară și Natalia Mardari-Grebencea, care au propus crearea unui motor optimizat de căutare a practicilor judiciare în bază de cuvinte-cheie, care va putea fi utilizat de avocați, precum și de alți participanți în procesele judiciare.

„Toate soluțiile propuse de participanți sunt centrate pe persoană și au scopul de a face justiția mai accesibilă pentru toată lumea, inclusiv pentru grupurile vulnerabile. Hackathonul este o platformă unde specialiștii din IT și justiție au lansat o discuție extrem de importantă și necesară, care ține de digitalizarea și dezvoltarea IT a sectorului justiției. Este important să ne gândim cât mai mult asupra soluțiilor, asupra modernizării sectorului justiției, pentru că oamenii așteaptă o justiție calitativă și transparentă”, a afirmat Daniela Vidaicu, Coordonatoare Programe, Ambasada Suediei.

„Cele două săptămâni de muncă asiduă a experților din domeniul IT și sectorul justiției, au confirmat că simbioza dintre domeniul dreptului și tehnologiilor este posibilă și poate contribui la crearea unor soluții inovatoare care să simplifice și eficientizeze accesul la justiție. Lucrul echipelor este un bun exemplu al rezultatelor pe care le putem obține atunci când se unesc eforturile pentru a contribui la realizarea angajamentelor Agendei 2030, și anume promovarea statului de drept la nivel național și internațional și asigurarea accesul egal la justiție pentru toți”, a menționat Victoria Muntean, manageră de proiect, PNUD Moldova.

„Acest hackathon a demonstrat că intersecția dintre sectorul justiției și cel al tehnologiilor informaționale generează soluții centrate pe utilizatori, mai ales din categorii specifice ale populației. Așa cum orice domeniu al vieții ține de lege, iar în contextul pandemic - orice domeniu este digitalizat - toate soluțiile dezvoltate sunt fezabile și merită să devină proiecte reale”, a spus Ana Indoitu, directoare INVENTO.

Cele trei echipe câștigătoare au obținut premii sub formă de certificate pentru echipament tehnic: locul I - 2000 USD, locul II - 1500 USD, locul III - 1000 USD.

În perioada următoare, vor fi inițiate discuții cu instituțiile de stat în domeniul justiției pentru a identifica parteneriate pentru implementarea soluțiilor câștigătoare ale „Hackjustice: An Access to Justice Hackathon”.

Icon of SDG 16

Descoperă

Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD