PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Fondului comun Slovacia – PNUD, a lansat recent un nou proiect de consolidare a capacităților și sistemelor pentru gestionarea eficientă a finanțelor publice în Moldova. Proiectul face parte din Programul de finanțare publică pentru dezvoltare, o inițiativă regională care acordă suport țărilor-partenere în reformarea și consolidarea managementului finanțelor publice.

Proiectul, cu un buget de 450.000 dolari SUA, va fi implementat pe parcursul a 2,5 ani și va continua eforturile anterioare de asistență ale Ministerului Finanțelor din Slovacia, oferite Republicii Moldova prin intermediul Fondului comun Slovacia – PNUD, pentru consolidarea bugetării bazate pe programe și analiza cheltuielilor la nivel sectorial. Proiectul va fortifica capacitățile sistemului de finanțe publice pentru îmbunătățirea eficienței bugetare și raționalizarea cheltuielilor publice. Inițiativa va sprijini Ministerul Finanțelor în asigurarea racordării fluxurilor bugetare la țintele naționalizate ale Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD).

„Această nouă etapă a proiectului reprezintă o continuitate a procesului pe care l-am început cu aproape trei ani în urmă, cu exercițiul de analiză a cheltuielilor publice. Ne bucurăm că PNUD susține în continuare acest proiect. Îmbunătățirea capacităților analitice, de rând cu optimizarea procesului de analiză a politicilor publice din punct de vedere al finanțării durabile, sunt aspecte extrem de importante”, a declarat Tatiana Ivanicichina, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor, în cadrul unui atelier privind evaluarea finanțelor pentru dezvoltare. Evenimentul a avut loc pe 10 decembrie și a întrunit 65 de participanți – reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, Cancelariei de Stat, ministerelor de resort și organizațiilor internaționale.

„Acest proiect devine și mai relevant atunci când Guvernul se confruntă cu provocări ale unei cereri crescute de resurse financiare în contextul pandemiei de COVID-19. PNUD va sprijini Guvernul în construirea unei abordări integrate a finanțării planului de recuperare pentru a asigura că redresarea va pune accentul pe durabilitate, incluzivitate și reziliență”, a menționat Andrea Cuzyova, reprezentantă rezidentă adjunctă a PNUD Moldova.

Metodologia de evaluare a finanțării pentru dezvoltare, elaborată de PNUD, oferă guvernelor un proces bine structurat de analiză a fluxurilor și necesităților financiare și de creare a unui consens pentru proiectarea unor strategii holistice de finanțare, care să stimuleze recuperarea în contextul pandemiei COVID-19 și realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Evaluarea finanțelor pentru dezvoltare oferă informații privind situația financiară, pentru consolidarea mecanismului de guvernanță care aliniază cadrul bugetar pe termen mediu și bugetele anuale la strategiile de dezvoltare naționale și sectoriale.

Contact pentru mass-media: Laura Bohantova, Coordonatoare comunicare, PNUD Moldova, tel. +373 685 11 883, E-mail: laura.bohantova@undp.org

Icon of SDG 05 Icon of SDG 16 Icon of SDG 17

Descoperă

Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD