Accesul la justiție rămâne deseori limitat pentru persoanele care trăiesc în sărăcie și pentru cele cu dizabilități, pentru supraviețuitoarele violenței în bază de gen și pentru vârstnici, arată datele unei cercetări efectuate de Laboratorul de Inovații (MiLab) al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova în raioanele Criuleni, Cimișlia, Soroca și în UTA Găgăuzia. Participanții la studiu au enumerat mai multe dificultăți în accesul la justiție.

Printre acestea, se numără distanțele mari până la instanțele de judecată, timpul îndelungat de examinare a cauzelor, precum și infrastructura din instanțele de judecată, care este doar parțial adaptată pentru accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii, pentru cele cu deficiențe de văz sau auz. Proiectul „Consolidarea eficienței și a accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD și finanțat de Suedia, își propune să contribuie la îmbunătățirea accesului la justiție și sporirea eficienței justiției prin intermediul unor intervenții centrate pe drepturile omului.

Prezentă la evenimentul de prezentare a proiectului către parteneri, Anna Lyberg, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, a afirmat: „Justiția este un drept important al oamenilor și credem că toate intervențiile în reformarea justiției ar trebui să înceapă cu următoarele întrebări - care sunt nevoile oamenilor atunci când accesează justiția și cum ar trebui adaptat sectorul astfel încât drepturile oamenilor să fie respectate, iar securitatea și adaptarea sociala să fie asigurate? Sper că proiectul actual ne va oferi spațiul și instrumentele necesare pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări și că vom reuși să implicăm mai mulți oameni din toată Moldova în acest sens.”

La rândul său, Dima Al-Khatib, Reprezentanta rezidentă a PNUD, a menționat: „O justiție centrată pe oameni începe cu înțelegerea nevoilor justițiabililor și identificarea soluțiilor pentru problemele existente. Acestea sunt oferite de un sistem de justiție deschis și incluziv, care funcționează în colaborare cu alte sectoare, cum ar fi sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă etc. Proiectul care este prezentat astăzi este conceput pentru a contribui la sporirea accesului și eficienței justiției pentru toți”.

Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, a spus: „Ministerul Justiției exprimă gratitudinea pentru lansarea acestui important proiect de asistență privind consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și finanțat de Guvernul Suediei. Toate eforturile urmează a fi consolidate prin sinergia tuturor actorilor implicați în realizarea actului de justiție, în vederea asigurării aplicării corecte și calitative a legii penale, cerință ce urmărește protecția persoanei împotriva unor hotărâri arbitrare, cu excluderea interpretărilor abuzive și extensive”.

La reuniunea online au participat parteneri de dezvoltare, judecători, procurori, avocați, reprezentanți ai instituțiilor de drept, mediului academic și societății civile, mediatori, experți etc.

Proiectul „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” are un buget de 2,8 milioane dolari SUA și se va desfășura până în anul 2022. Acesta va fi implementat în parteneriat cu două organizații non-guvernamentale - Institutul de Reforme Penale și Invento. Partenerii de implementare vor contribui la sporirea coordonării și cooperării dintre actorii-cheie din sectorul justiției din cele patru regiuni de intervenție a proiectului (Soroca, Criuleni, Cimișlia și Comrat).

Prin intermediul proiectului vor fi create platforme de dialog pentru identificarea soluțiilor pentru a spori eficiența și accesul la justiție și vor fi organizate sesiuni de instruire pentru profesioniștii din domeniul justiției din cele patru raioane.

Patru organizații non-guvernamentale (ONG-uri) din regiunile de intervenție vor beneficia de instruiri și consiliere, astfel încât acestea să participe eficient într-un dialog constructiv cu actorii din lanțul justiției și să se implice în mod pro-activ în revendicarea drepturilor justițiabililor. ONG-urile-partenere vor deveni ulterior o sursă de informare și expertiză pentru autoritățile locale, precum și pentru bărbații și femeile din comunitățile- țintă.

O altă direcție a proiectului va include asistența tehnică pentru fortificarea capacităților instituțiilor naționale de expertiză judiciară - Centrul Național de Expertize Judiciare, Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al Inspectoratului General al Poliției, Centrul de Medicină Legală, astfel ca acestea să-și sporească eficiența instituțională și să poată presta servicii de calitate. Totodată, va fi revizuit cadrul normativ în domeniul expertizei judiciare, iar instituțiile naționale de expertiză judiciară vor beneficia de suport pentru obținerea și extinderea acreditării în conformitate cu standardele ISO pentru investigațiile și examinările pe care le efectuează. Proiectul va sprijini și dezvoltarea unui sistem de gestionare a dosarelor de expertiză judiciară (e-sistem), care să asigure inter-conectivitatea cu e-sistemele altor actori din lanțul justiției.

Icon of SDG 10 Icon of SDG 16

Descoperă

Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD