Vocea ONG-urilor de mediu va deveni mai puternică, iar acțiunile lor – mai ferme la nivel local. În următoarele șapte luni, șase ONG-uri de mediu din Republica Moldova vor beneficia de un program de dezvoltare a capacităților instituționale oferit de Suedia și PNUD în cadrul proiectului „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor”.

ONG-urile beneficiare sunt „Atos” din raionul Basarabeasca, „Umanitate-Barboieni” din raionul  Nisporeni, „Vis și Realitate” din raionul Leova, „Progresul dendrologic” din municipiul Chișinău, „OT Comrat MEM” din UTA Găgăuzia și „Vitality” din regiunea transnistreană. Acestea au fost selectate în cadrul unui concurs public organizat de proiect.

Implementarea programului de dezvoltare a capacitaților instituționale a ONG-urilor de mediu va fi susținută de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est din România, selectată în baza unui concurs internațional. ONG-urile de mediu vor beneficia de un program individual de dezvoltare a capacităților instituționale în următoarele domenii: managementul proiectului; abilități și resurse tehnice; managementul financiar și control/audit intern; capacități de administrare în domeniile de achizițiilor și angajare, alte domenii identificate în rezultatul unei analize a capacităților instituționale.

Ca urmare a acestui program, reprezentanții celor șase organizații neguvernamentale își vor consolida capacitățile, se vor implica activ în procesele de promovare și implementare a măsurilor de reziliență climatică și a practicilor prietenoase mediului la nivel local. Totodată, ONG-urile vor oferi autorităților locale și femeilor expertiza necesară în domeniul rezistenței la schimbările climatice, gestionării riscurilor dezastrelor și dezvoltării durabile, cu integrarea dimensiunii de gen. 

Proiectul „Comunități rezistente la schimbări climatice prin abilitarea femeilor” contribuie la dezvoltarea durabilă și sporirea rezilienței la schimbările climatice a localităților din raioanele Nisporeni, Călărași, Basarabeasca, Leova, UTA Găgăuzia, zona de securitate și regiunea transnistreană prin abilitatea economică, socială și educațională a femeilor. Beneficiarii proiectului sunt ONG-urile de mediu, administrațiile publice locale, femeile antreprenoare, precum și gospodăriile casnice conduse de femei din raioanele-țintă, care vor fi asistate la identificarea, formularea, planificarea și implementarea inițiativelor de reducere a degradării mediului și de sporire a rezistenței la schimbările climatice la nivel local. Proiectul este implementat de PNUD în perioada 2020 – 2023, cu asistența financiară a Suediei.

Persoană de contact: Natalia Costaș, consultantă în comunicare și relații media, tel.: 0 69 22 11 41; e-mail: natalia.costas@undp.org

Icon of SDG 05 Icon of SDG 13

Descoperă

Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD