Asociația de băștinași din Lozova a procurat pubele pentru 500 de gospodării grație finanțării oferite de Guvernul Elveției prin intermediul PNUD Moldova

PNUD Moldova și Guvernul Elveției lansează programele de granturi „Incubator” și „Accelerator 1+1”, pentru a susține inițiativele de dezvoltare comunitară ale băștinașilor, în parteneriat cu autoritățile locale, pe parcursul anului 2020.

Aceste două programe contribuie la susținerea dezvoltării comunităților din Republica Moldova afectate de migrație, prin îmbunătățirea serviciilor publice locale și stimularea activităților economice generatoare de venituri. Totodată, este încurajată implicarea socială și economică a diasporei în procesul de revitalizare a localităților de baștină.

La programul de granturi „Incubator” pot depune dosarele de participare asociațiile de băștinași la început de cale sau grupurile de inițiativă care își propun crearea unei asociații eficiente. Inițiativele selectate vor primi finanțare de până la 1000 de dolari.

La programul de granturi „Accelerator 1+1” pot depune dosarele asociațiile de băștinași înregistrate, cu experiență demonstrată de implementare a unui proiect local. Asociațiile vor beneficia de un grant sub formă de co-finanțare de până la 10.000 de dolari, în baza formulei 1+1 (suma grantului oferit de PNUD și Guvernul Elveției asociației de băștinași va fi echivalentă cu contribuțiile colectate din diasporă atât online, cât și offline).

„O condiție pentru acceptarea dosarului de participare pentru programul ‘Accelerator’ este cooperarea cu autoritatea publică locală și implicarea băștinașilor în dezvoltarea localității lor de origine. De asemenea, ideea propusă trebuie să fie aleasă prin consultarea băștinașilor și migranților. Totodată, e nevoie de a asigura  co-finanțarea din partea APL, comunității și diasporei”, susține Victoria Ivancioglo, coordonatoare dezvoltare instituțională în cadrul proiectului PNUD „Migrație și dezvoltare locală”.

Pe parcursul anului 2019, programele „Incubator” și „Accelerator 1+1” au susținut asociațiile de băștinași ce au cooperat cu primăriile din 44 localități pentru a realiza proiecte de îmbunătățire a infrastructurii și serviciilor publice. În total, PNUD și Guvernul Elveției au acordat granturi în sumă de 166,54 mii de dolari. Totodată, au fost colectați de către băștinași 183,71 mii de dolari.

Astfel, băștinașii reveniți temporar în comunitățile natale s-au reconectat la pulsul dezvoltării locale, au participat la ședințe de planificare a priorităților locale și au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de viață a localnicilor.  În rezultat, circa 130 mii locuitori din cele 44 localități beneficiază de servicii îmbunătățite de iluminat, apă și canalizare, drumuri și trotuare, locuri de agrement amenajate, ș.a.

„În 2019 am beneficiat de programul de granturi ‘Accelerator’, care ne-a oferit 10.000 de dolari, iar noi am colectat contribuții totale de încă 10.000 de dolari. Din acești bani au fost procurate pubele pentru circa 500 gospodării. Astfel, Asociația de băștinași a contribuit esențial la îmbunătățirea serviciului de colectare a deșeurilor menajere”, relatează Vera Siminel, președinta Asociației de băștinași „Lozovenii de pretutindeni dezvoltă localitatea”.

Programele de granturi „Incubator” și „Accelerator 1+1” vor fi lansate anual la nivel național până în anul 2022.

Pentru informații suplimentare, contactați: Tatiana Solonari, specialistă în comunicare, proiectul PNUD Moldova „Migrație și dezvoltare locală”, tatiana.solonari@undp.org, tel: 0693 77 215,  022-820-840

Icon of SDG 01 Icon of SDG 11

Descoperă

Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD