Dezvoltarea umană globală – care reflectă educația, sănătatea și nivelul de trai – s-ar putea eroda în 2020, pentru prima dată de la introducerea acestui concept în 1990, a avertizat astăzi Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

„Lumea a cunoscut multe crize în ultimii 30 de ani, inclusiv criza financiară globală din 2007-2009. Fiecare din acestea a lovit puternic dezvoltarea umană, dar, în general, beneficiile dezvoltării se acumulau la nivel mondial de la an la an”, a declarat Administratorul PNUD, Achim Steiner. „COVID-19 – cu impactul său triplu asupra sănătății, educației și veniturilor – poate schimba această tendință.”

Declinul în domeniile fundamentale ale dezvoltării umane este resimțit în majoritatea țărilor – bogate și sărace – din fiecare regiune.

Numărul mondial al deceselor cauzate de COVID-19 a depășit 300.000 de persoane, în timp ce se prevede că veniturile globale pe cap de locuitor vor scădea în acest an cu 4%.

Estimările PNUD cu privire la rata efectivă a neșcolarizării – procentul copiilor de vârstă școlară primară, ajustat pentru a-i reflecta pe cei fără acces la Internet – denotă că 60% dintre copii la nivel global nu beneficiază de educație, un nivel nemaivăzut din anii '80.  

Impactul combinat al acestor șocuri ar putea semnifica cea mai mare inversare a dezvoltării umane.

Aceasta fără a lua în calcul alte efecte semnificative, precum progresul în obținerea egalității de gen. Impactul negativ asupra femeilor și fetelor vizează aspectul economic – mai puține câștiguri și economii, și mai multă insecuritate a locului de muncă – dar și sănătatea reproductivă, munca de îngrijire neplătită și violența în bază de gen.

COVID-19: o lupă care amplifică inegalitățile

Regresul dezvoltării umane ar putea fi mult mai mare în țările în curs de dezvoltare care sunt mai puțin pregătite să facă față impactului social și economic al pandemiei, în comparație cu țările dezvoltate.

În educație, cu școli închise și diferențe izbitoare în privința accesului la studii online, estimările PNUD arată că 86% dintre copiii din învățământul primar sunt efectiv neșcolarizați în prezent în țările cu dezvoltare umană scăzută – comparativ cu doar 20% în țările cu dezvoltare umană ridicată.

Însă, cu un acces la Internet mai echitabil, - în cazul în care țările elimină decalajul dintre ele și liderii din grupul lor de dezvoltare, ceea ce e o sarcină fezabilă – s-ar putea reduce discrepanțele actuale în educație.

Intervenții orientate pe echitate pot contribui la redresarea economiilor și societăților, diminuând repercusiunile profunde ale pandemiei COVID-19.

„Această criză arată că dacă nu reușim să aducem echitatea în setul de instrumente politice, mulți vor rămâne și mai excluși. Acest lucru este deosebit de important pentru noile necesități ale secolului XXI, cum ar fi accesul la Internet, care ne ajută să beneficiem de teleeducație, telemedicină și să lucrăm de acasă”, susține Pedro Conceição, Director al Oficiului Dezvoltării Umane al PNUD.

Implementarea unor abordări axate pe echitate este la îndemâna țărilor. De exemplu, reducerea decalajului în accesul la Internet pentru țările cu venituri mici și medii ar costa estimativ doar 1% din pachetele extraordinare de sprijin fiscal deja asumate pentru a răspunde la COVID-19.  

Importanța echității este evidențiată în cadrul răspunsului socioeconomic imediat al ONU la criza cauzată de COVID-19, care stabilește ca linie de pornire pentru „noua normalitate” dezvoltarea durabilă, ecologică, egală sub aspect de gen și buna guvernare. Acesta recomandă cinci pași prioritari pentru a combate complexitatea acestei crize: protejarea sistemelor și serviciilor de sănătate; sporirea protecției sociale; protejarea locurilor de muncă, a întreprinderilor mici și mijlocii și a lucrătorilor din sectorul informal; eficientizarea politicilor macroeconomice pentru toată lumea; și promovarea păcii, a bunei guvernări și a încrederii pentru a construi coeziunea socială. PNUD îndeamnă comunitatea internațională să investească rapid în consolidarea capacităților țărilor în curs de dezvoltare de a implementa acești pași.

***

Studiul „Perspective de dezvoltare umană și COVID-19: evaluarea impactului, anticipând recuperarea” poate fi accesat la: http://hdr.undp.org/en/hdp-covid

Icon of SDG 01 Icon of SDG 02 Icon of SDG 03 Icon of SDG 10

Descoperă

Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD