Organizaţiile neguvernamentale sunt invitate să monitorizeze mersul implementării planurilor de acţiuni anticorupţie prevăzute de Strategia Naţională de Integritate şi Anticorupţie pentru anii 2017-2020. Rezultatele monitorizării vor fi incluse în rapoarte de alternativă care vor fi prezentate autorităţilor, instituţiilor internaţionale şi publicului larg. Activitatea se înscrie în proiectul „Lupta cu corupţia prin consolidarea integrităţii în Republica Moldova”, implementat de PNUD, cu sprijinul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

„Prin această iniţiativă ne propunem să asigurăm implementarea și monitorizarea participativă a Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, dar şi să sprijinim implicarea societății civile în activitățile de prevenire a corupției”, afirmă Olga Crivoliubic, manageră de proiect la PNUD Moldova.

ONG-urile care vor fi implicate în programul de monitorizare vor fi selectate prin concurs, în bază unor propuneri de proiecte. Monitorizarea va include atât planurile locale de acțiuni anticorupție, cât şi cele sectoriale şi va viza domeniile,  care potrivit Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție, sunt vulnerabile la corupţie (poliția, vama, fiscul, educația, sănătatea, subvențiile în agricultură, mediul ambiant, achizițiile publice, administrarea și privatizarea proprietății publice, administrația publică locală).

Activităţile de monitorizare se vor desfăşura în perioada iulie 2019 – februarie 2020. ONG-urile vor obţine granturi între 10.000 și 15.000 dolari SUA. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 5 iulie 2019. Câștigătorii vor fi anunțați pe pagina web a PNUD Moldova.  

Proiectul „Lupta cu corupția prin consolidarea integrității în Republica Moldova” este implementat de PNUD în parteneriat cu Centrul Naţional Anticorupţie şi Oficiul Avocatului Poporului, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Proiectul se va desfăşura în perioada 2019-2021 şi va fortifica capacitățile actorilor din sectorul public și privat, precum și ale organizațiilor societății civile, pentru implementarea eficientă a instrumentelor și standardelor de prevenire a corupției.

Contact pentru mass-media: Olga Crivoliubic, manageră de proiect, (+373) 69741805, olga.crivoliubic@undp.org 

Icon of SDG 16

Descoperă

În premieră, femeile din UTA Găgăuzia care suferă din cauza violenţei vor putea beneficia de adăpost…

Producătorii agricoli înregistrați legal, asociațiile de fermieri sau reprezentanții mediului de…

Astăzi, 14 august 2019, Comisia Electorală Centrală și PNUD Moldova au prezentat rezultatele…

Deja obișnuiți cu ideea campaniilor de crowdfunding, care periodic captează atenția și mobilizează…

Reprezentanți ai societății civile vor monitoriza cum autoritățile din nouă raioane și autonomia…

Uniunea Europeană oferă suport financiar nerambursabil/granturi pentru realizarea proiectelor de…

PNUD În lume