Foto: PNUD Moldova. Flash-mob pe podul plutitor de la Molovata care marca realizarea cu success al unui proiect al Uniunii Europene, 19 iulie 2017

Uniunea Europeană oferă suport financiar nerambursabil/granturi pentru realizarea proiectelor de creare sau consolidare a platformelor de cooperare între asociațiile de afaceri și ONG-urile de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Sunt invitate să depună dosarele pentru finanțări în valoare de până la 25 000 de euro organizațiile non-profit atât din dreapta, cât și din stânga Nistrului. Proiectele trebuie să conțină inițiative de cooperare în domeniul afacerilor și de consolidare a încrederii între asociațiile de afaceri și ONG-urile de pe ambele maluri ale Nistrului. Perioada de realizare a proiectelor este octombrie 2019 – octombrie 2021.

Anunțul privind programul de granturi, Ghidul solicitantului și Formularul de solicitare a finanțării pot fi descărcate de aici. Data limită pentru depunerea proiectelor este 28 august 2019, 16.00 ora locală.

Seminare de informare cu privire la organizarea și desfășurarea concursului vor avea loc la Chișinău, pe data de 5 august, la ora 11.00, în incinta hotelului Jolly Alon, și la Tiraspol, pe 6 august, ora 11.00, la hotelul Rossia.

Anterior, 8 platforme de cooperare între asociații de afaceri de pe malurile Nistrului au beneficiat de finanțare din fonduri europene. Datorită acestora, agricultori de pe ambele maluri și-au promovat produsele la standuri comune la târguri internaționale și au încheiat contracte de export pe piețe occidentale.  De asemenea, au fost create centre de informare turistică la Chișinău și la Tiraspol, a fost deschis un centru de promovare a agriculturii ecologice, iar mediul de afaceri a obținut posibilitatea de a accesa date privind piața din stânga Nistrului, în baza unui parteneriat între Camera de Comerț și Industrie din Tiraspol și Camera de Comerț și Industrie Moldo-Franceză.

Concursul este lansat de Programul UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, care contribuie la  sporirea gradului de încredere între oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului prin implicarea lor în proiecte comune de dezvoltare. Programul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD Moldova.

Persoană de contact: Artur Corghencea, Specialist în comunicare și relații media. Tel.: 0 794 00 294; e-mail: artur.corghencea@undp.org

Icon of SDG 08 Icon of SDG 11

Descoperă

Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD