Femeile și fetele ocupă doar 31% din locurile de muncă din sectorul TIC şi doar 19% din profesiile digitale. Doar 4,6% din fetele care studiază în învățământul superior aleg ca profil de studiu științele STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică). În consecință, femeilor le revine în sector locuri de muncă cu un nivel de calificare mai scăzut și respectiv, de remunerare. Femeile din domeniul TIC au un salariu cu 33% mai mic decât cel al bărbaților.

Accesul la tehnologiile informației și comunicații (TIC) și Internet nu este unul echitabil. Ponderea gospodăriilor conduse de femei care dispun de un calculator și acces la Internet este cu 11,7 p.p. mai mică decât al gospodăriilor conduse de bărbați. Mai mult de atât, în timp diferențele se amplifică: gradul de acces la calculatoare și Internet al gospodăriilor conduse de bărbați crește cu ritmuri mai rapide decât în cazul gospodăriilor conduse de femei. Acestea sunt câteva concluzii ale studiului „Femeile și bărbații în sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC)”, prezentat astăzi, 20 decembrie 2019, de Biroul Național de Statistică.

Publicația, precum și inventarierea din 2017 a statisticilor naționale în baza cărora a fost elaborat raportul, a fost efectuată în cadrul proiectului ONU „Consolidarea sistemului statistic național”, implementat de Biroul Național de Statistică, cu sprijinul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Entității Naţiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen şi Abilitarea Femeilor (UN Women) și finanțat de Suedia.

Raportul mai constată că la sate ponderea celor care dispun de calculator este cu 24,1 p.p. mai mică decât a celor ce locuiesc în mediile urbane. Accesul la utilitățile TIC este direct corelat cu nivelul de bunăstare, cu nivelul de educație, precum și cu prezența și nivelul de dezvoltare al infrastructurii și serviciilor TIC. Circa 71,5% din cele mai înstărite gospodării dispun de calculatoare comparativ cu 35,7% - ponderea celor mai sărace gospodării. În același timp, dispun de calculatoare circa 90% din gospodăriile persoanelor cu studii superioare și doar 25% din gospodăriile conduse de persoane cu studii primare sau fără studii.

În ultimii 3 ani, în sectorul TIC numărul afacerilor conduse de femei crește mai rapid (cu 28%), decât cele conduse de bărbați (cu 24%), iar disparitățile de gen sunt în descreștere. Cele mai mari salarii în sectorul TIC sunt plătite de întreprinderile conduse de femei, iar numărul de angajări este mai mare în aceste întreprinderi. Dacă această tendință va continua, discrepanțele de gen în rândul antreprenorilor din sectorul TIC se vor diminua.

Scopurile utilizării TIC de către femei și bărbați de asemenea diferă. Bărbații descarcă programe operaționale mai frecvent, urmăresc conținuturi digitale cu scopuri de agrement sau realizează diverse plăți pentru servicii. Femeile obțin mai des informații cu referire la servicii de sănătate, activități de instruire, educație etc.  

Studiul recomandă înlăturarea inechităților dintre femei și bărbați în ceea ce privește accesul la TIC. Incluziunea TIC ar permite femeilor să dispună de acces mai larg la servicii de educație, sănătate, servicii sociale și ar contribui la independența și integrarea economică a acestora. Inegalitățile în accesul la TIC sunt legate de veniturile mai mici obținute de femei, acestea fiind remunerate cu salarii mai mici decât bărbații, în medie pe economie. Promovarea specialităților și profesiilor înalt remunerate în rândul femeilor, inclusiv a celor masculinizate, precum și eliminarea stereotipurilor prezente în societate despre profesii și ocupații vor contribui la creșterea accesului la TIC al femeilor și la eliminarea decalajului constatat în acest domeniu.

Icon of SDG 04 Icon of SDG 05 Icon of SDG 09

Descoperă

Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD