Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității a creat o aplicație disponibilă pe site-ul www.egalitate.md care poate testa conținutul anunțurilor de angajare în vederea identificării și excluderii limbajului discriminator.

Menirea acestei aplicații este de a identifica cuvintele sau contextul discriminator din anunțurile de angajare, care ar favoriza sau exclude anumite persoane în procesul de recrutare.

Oficial, aplicația a fost lansată la 15 februarie curent, când mai bine de 30 angajatori din mediul privat, precum și agenții de plasare a anunțurilor de angajare au participat la sesiuni de informare.

Până în prezent, prin aplicația VERIFICĂ ANUNȚUL au fost testate, din perspectiva nediscriminării, circa 300 anunțuri de angajare. Dintre acestea, în 276 au fost identificate cuvinte cu potențial discriminatoriu.

Vârsta a fost unul dintre criteriile la care s-a făcut cel mai des referință în anunțurile verificate, într-un număr de 116, urmat de criteriul gender, identificat în 104 anunțuri.

Necesitatea creării unei astfel de aplicații a rezultat în urma unei analize a conținutului anunțurilor de angajare plasate pe site-urile de specialitate. Rezultatele studiului relevă că:

  • angajatorii nu se sfiesc deloc să includă criterii discriminatorii în anunțurile de angajare (22% din anunțurile monitorizate includeau asemenea criterii);
  • site-urile care postează anunțuri de angajare nu dispun de ghiduri, modele sau reguli de alcătuire a anunțurilor ce ar evita formulele discriminatorii. La fel, site-urile analizate nu dispun nici de modalități clare și transparente de sancționare a celor care postează anunțuri de angajare cu caracter discriminatoriu;
  • cele mai multe anunțuri de angajare conțin referințe discriminatorii la sexul candidaților, apoi la vârsta și aspectul fizic al acestora.

Anunțurile de angajare discriminatorii contribuie la consolidarea, reproducerea și perpetuarea în câmpul muncii a stereotipurilor sociale cu privire la gen, vârstă, aspectul fizic și alte trăsături.

Este important ca anunțul de angajare să fie centrat pe sarcinile și atribuțiile care urmează a fi realizate și mai puțin pe cerințe ce vizează personalitatea individului:

- definirea postului de muncă trebuie să cuprindă:

  • titlul postului/poziției;
  • sarcinile care urmează a fi îndeplinite;
  • condițiile de muncă și echipamentul disponibil;
  • nivelul de responsabilitate și autonomie.

- definirea profilului persoanei care urmează a fi recrutată trebuie să cuprindă:

  • competențele profesionale (studii, calificări);
  • competențele lingvistice (în cazurile justificate prin natura și specificul funcției).

Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității acționează în baza Legii cu privire la asigurarea egalității nr. 121/2012 care interzice discriminarea în câmpul muncii și califică discriminatorii acțiunile angajatorului de plasare a anunţurilor de angajare cu indicarea condiţiilor şi criteriilor care exclud sau favorizează anumite persoane.

Această aplicație a fost elaborată de Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, în cadrul Proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru promovarea și protecția drepturilor omului”, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.  

Icon of SDG 05 Icon of SDG 08 Icon of SDG 10 Icon of SDG 16

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD