Photo: PNUD Moldova

Opt instituții publice din Republica Moldova au obținut distincții din partea PNUD, pentru determinarea și eforturile lor de a promova egalitatea de gen. Această inițiativă-pilot vine să susțină implementarea eficientă a Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în Republica Moldova pe anii 2017-2021, elaborate cu sprijinul sistemului de dezvoltare al ONU.

Instituțiile publice care au obținut distincția sunt: autoritățile publice locale din Ocolina (raionul Soroca), Glodeni, Șerpeni (raionul Anenii Noi), Sireți (raionul Strășeni), Cîrnățeni (raionul Căușeni), Valea Perjei (raionul Taraclia), precum și Ministerul Apărării și Inspectoratul General al Poliției.

„Distincția PNUD în domeniul egalității de gen este o experiență foarte utilă pentru Inspectoratul General al Poliției, deoarece este pentru prima dată când în cadrul Poliției este desfășurată o analiză detaliată, exhaustivă și comprehensivă în domeniul egalității de gen. Această practică a cuprins instruire, ghidare, analiză și dezvoltare a capacităților echipei implicate în promovarea și realizarea obiectivelor privind respectarea principiului egalității de gen. Totodată, evaluarea a permis identificarea soluțiilor în vederea eliminării barierelor, inegalității la locul de muncă și a creat un mediu de lucru cooperant, de încredere și sigur”, a afirmat Dorin Purice, Secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne în domeniul ordinii și securității publice, prevenirii și combaterii criminalității.

Instituțiile participante în programul pilot au fost instruite de PNUD timp de șase luni cu privire la integrarea aspectelor de gen în elaborarea politicilor și în furnizarea serviciilor, în sistemul de gestionare a resurselor umane, în comunicare și în activitățile curente. Ele au fost încurajate să promoveze cultura egalității de gen și să îmbunătățească echilibrul dintre lucru și viața privată, în special pentru părinții care lucrează.

Ulterior, cele opt instituții publice pilot s-au autoevaluat a înțelege la ce nivel se află față de reperele sugerate. În baza evaluării, acestea au elaborat și au implementat planuri de îmbunătățire, care au contribuit la atingerea standardelor în egalitatea de gen. Performanța lor a fost evaluată prin corespunderea cu 23 de indicatori pe următoarele dimensiuni: Management sensibil la dimensiunea de gen; Capacități de realizare a obiectivelor egalității de gen; Mediu favorabil la locul de muncă; Sensibilitatea legilor, politicilor, planurilor și programelor la dimensiunea de gen; Parteneriate și angajamente de realizare a obiectivelor egalității de gen; și Rezultatele și impactul lucrului lor în sensul egalității de gen.

„Aș dori să recunosc, cu o apreciere profundă, angajamentul ferm al Ministerului Apărării, Inspectoratului General al Poliției și celor șase primării de a pilota metodologia Gender Seal și a se implica pentru a avansa egalitatea de gen. Sperăm că abordarea va fi extinsă rapid în toate instituțiile publice de nivel național, regional și local,” a menționat Dafina Gercheva, Coordonatoare Rezidentă ONU și Reprezentantă Permanentă PNUD în Republica Moldova, prezentă la ceremonia de premiere.

La eveniment au fost prezenți circa 50 reprezentanți ai instituțiilor centrale și locale, partenerilor de dezvoltare și societății civile.

Următorul pas va fi extinderea instrumentului de evaluare la nivel național.

În 2017, PNUD Moldova a fost certificat cu Golden Gender Equality Seal de către cartierul său general pentru contribuția substanțială la obiectivele naționale pentru egalitate de gen. Oficiul de țară din Republica Moldova a lucrat activ cu autoritățile naționale și partenerii de dezvoltare pentru adoptarea, în aprilie 2016, a legislației care prevede în mod obligatoriu o cotă de gen de 40% pe listele de partid pentru alegerile parlamentare și locale, în cabinetul de miniștri și alocă 14 zile de concediu de paternitate, plătit de la bugetul de stat, ceea ce constituie o premieră.

De asemenea, PNUD Moldova a contribuit la modificările esențiale ale legislației cu privire la abordarea bazată pe gen și violență domestică, adoptată în iulie 2016, care a introdus ordinul de restricție de 10 zile, care izolează contravenienții de locuință, împreună cu alte măsuri fără precedent pentru creșterea siguranței victimelor. În același timp, PNUD Moldova a oferit sprijin considerabil femeilor în poziții de conducere la toate nivelurile, care să le permită să devină promotoare eficiente a agendei egalității de gen, la toate nivelurile, a creat locuri de muncă și a susținut afacerile conduse de femei, a creat servicii în sprijinul celor mai vulnerabile și marginalizate femei din întreaga țară.  

Eight Moldovan public institutions received a diploma recognition for their efforts to advance gender equality
Icon of SDG 05 Icon of SDG 10 Icon of SDG 16

PNUD În lume