Dincolo de cheltuieli și venituri: sărăcia văzută prin ochii oamenilor

14.03.2017

În perioada aprilie-mai 2017, Biroul Național de Statistică, cu sprijinul Organizației Națiunilor Unite, va organiza 10 consultări cu femei și bărbați din grupuri vulnerabile la sărăcie, precum bătrâni, șomeri, părinți singuri, migranți și alții pentru a colecta date care să reflecte mai multe dimensiuni ale sărăciei: accesul la servicii de sănătate, educație, transport și altele.

Proiectul pilot este desfășurat cu sprijinul Laboratorului de Inovații Sociale (MiLab), creat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și Centrul de Guvernare Electronică. Experți ai Fundației de Inovație NESTA, din Marea Britanie, oferă asistență metodologică. NESTA este o fundație cu o vastă experiență de lucru la nivel global, inclusiv cu parteneri guvernamentali, pe subiecte ce țin de inovarea politicilor și guvernării.

Consultările vor contribui la evaluarea complexă a fenomenului sărăciei, cu toate dimensiunile sale, în condițiile în care indicatorii economici precum veniturile și cheltuielile nu surprind experiențele și percepțiile persoanelor, care sunt mult mai complexe.

“Ceea ce măsurăm noi nu reflectă percepția reală a societății. Dorim să dezvoltăm o metodologie, care să cuantifice vocea săracilor, ca să putem estima mai eficient dimensiunile sărăciei, să putem implica societatea civilă, ca să calculăm împreună indicele sărăciei din Republica Moldova”, a afirmat Ala Negruță, Directoare Generală Adjunctă a Biroului Național de Statistică.

În urma consultărilor, va fi concepută o nouă abordare de evaluare a sărăciei multidimensionale. Până la finele lui 2017, va fi pilotat noul sondaj, rezultatele căruia vor servi apoi drept temei pentru formularea politicilor de reducere a  sărăciei și de dezvoltare locală durabilă. 

Un raport al Băncii Mondiale “Reducerea sărăciei şi prosperitate partajate în Moldova” din 2016 constată că Republica Moldova a înregistrat rezultate bune privind reducerea sărăciei.

Cu toate acestea, țara noastră rămâne una dintre cele mai sărace din regiune. Domeniile problematice rămân a fi inegalitatea între spaţiul urban şi cel rural în accesul la educaţie şi servicii. Totodată, șocurile macroeconomice și climatice sporesc și mai mult vulnerabilitatea persoanelor afectate de sărăcie.

Guvernul Republicii Moldova își propune ca până în 2020 să scoată din sărăcie peste 150 mii de femei și bărbați. Actualmente, 6 la sută dintre moldoveni sunt foarte săraci și cheltuie zilnic până la 2,5 dolari, adică 50 de lei.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:

Natalia Ghilașcu, consultantă în comunicare MiLab, natalia.ghilascu@gmail.com, GSM 077209783.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD