Securitatea depozitului de armament al armatei naționale a Republicii Moldova a fost consolidată cu sprijinul Uniunii Europene

21.12.2016

Evenimentul de prezentare a optimizărilor de securitate efectuate cu sprijinul Uniunii Europene pentru depozitul de armament al armatei naționale a avut loc pe 21 decembrie 2016, la depozitul de la Bulboaca.

Șeful secției armament și tehnică militară J4, locotenent-colonelul Andrei Camerzan, managerul de proiect de la Delegația UE în Republica Moldova, Jarek Domanski și consiliera programe a Reprezentantului permanent în Republica Moldova, Doina Munteanu, au inaugurat lucrările finalizate.

Uniunea Europeană a finanțat lucrări și echipamente de securitate pentru depozitul de la Bulboaca în valoare de 93.000 de euro, ca parte a proiectului Suportul UE pentru Activităţile SEESAC de Dezarmare şi Control al Armelor în Europa de Sud-Est.  

Implementat în conformitate cu standardele internaționale, îmbunătățirile au inclus securizarea întregului perimetru al locului de depozitare cu un gard metalic cu fir ghimpat în partea de sus, instalarea echipamentului de supraveghere și renovarea și echiparea camerei de control.

Îmbunătățirile depozitului de la Bulboaca contribuie la creșterea securității AMAU (armelor mici și armamentelor ușoare) și a muniției, ceea ce duce la o gestionare mai eficientă a stocurilor și susține o abordare complexă a controlului AMAU. Gestionarea eficientă reduce riscul de pierdere a stocurilor și, prin urmare, proliferarea ilicită a AMAU.

SUPORTUL UE PENTRU ACTIVITĂŢILE SEESAC DE DEZARMARE ŞI CONTROL A ARMELOR ÎN EUROPA DE SUD-EST

Uniunea Europeană a încredinţat SEESAC implementarea unei serii de activităţi regionale în perioada 2014-2016 prin DECIZIA CONSILIULUI UE 2013/730/PESC. Cursul regional este parte a Componentei I a proiectului EUSAC (Suportul UE pentru Activităţile SEESAC de Dezarmare şi Control a Armelor în Europa de Sud-Est), ceea ce reprezintă o parte a portofoliului SEESAC de control a AMAU.

Uniunea Europeană a sprijinit SEESAC din anul 2012, prin decizia Consiliului 2002/842/PESC, extinsă şi amendată de Decizia Consiliului 2003/807/PESC, 2004/791/PESC şi 2010/179/PESC.

Conceput în strânsă cooperare cu autorităţile naţionale, proiectul EUSAC activează pe următoarele cinci fluxuri interdependente de activităţi:

  • Securitatea sporită a stocurilor: renovarea şi îmbunătăţirile securităţii  depozitelor pentru arme şi muniţii.
  • Reducerea stocurilor: prin distrugerea armelor şi muniţiilor în exces, ţinute în depozite.
  • Îmbunătăţirea marcării, ducerea evidenţei şi înregistrarea AMAU: prin oferirea de sprijin pentru stabilirea sau îmbunătăţirea sistemului de înregistrare al armelor existente şi a sistemelor de păstrare a înregistrărilor.
  • Îmbunătățirea cooperării regionale prin creşterea gradului de conştientizare, schimbul reciproc de informații şi cunoștințe: prin facilitarea cooperării regionale între instituţiile naţionale care se ocupă de controlul armelor.
  • Implementarea campaniilor de colectare şi conştientizare.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe:

Monika Lajhner, PNUD SEESAC Expertă în Comunicare și PR, monika.lajhner@undp.org, mob: +381 63 105 2580 

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD