20 de noi instituții publice vor fi racordate la sisteme de încălzire pe biomasă

15.12.2016

20 de şcoli, grădiniţe, centre comunitare din regiunile de nord, sud şi centru ale R. Moldova au trecut etapa finală de selectare şi vor fi racordate la sisteme de încălzire pe biomasă, inclusiv 6 vor beneficia de colectoare solare. Lucrările de proiectare şi de construcţie a noilor sisteme de încălzire vor fi acoperite din fondurile europene ale Proiectului Energie şi Biomasă şi vor demara la începutul anului 2017. Proiectul Energie şi Biomasă este finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Decizia a fost luată de Comitetul de selectare al Proiectului Energie şi Biomasă care a examinat în ultima sa şedinţă din acest an raportul final pentru 32 de instituţii care au trecut în etapa finală de evaluare.

Evaluarea finală a proiectelor depuse pentru finanțare ia în calcul gradul de mobilizare a resurselor financiare locale, asigurarea volumului necesar de biocombustibil, asigurarea fezabilităţii tehnice și energetice a clădirilor propuse a fi racordate la sisteme termice pe bază de bioenergie și energie solară, precum şi elaborarea calitativă a bugetului estimativ al proiectului.

Comitetul de selectare a proiectelor este format din 9 membri reprezentanți ai ministerelor şi instituțiilor cheie din sector, dar şi ai partenerilor de dezvoltare, printre care se numără Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Educației, Agenţia pentru Eficienţă Energetică,  Delegaţia Uniunii Europene în Moldova, PNUD Moldova, Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova şi Fondul pentru Eficiență Energetică (în calitate de observator).

Un prim pas pentru accesarea fondurilor europene ale Proiectului Energie și Biomasă este expedierea unei scrisori de intenție din partea comunității interesate. Ulterior, comitetele locale elaborează propunerea de proiect de conectare a instituției publice la sisteme de încălzire pe bază de biomasă (și, după caz, de instalare a colectoarelor solare). Experții Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova evaluează performanta energetică a clădirilor selectate, recomandă parametrii tehnici ai tehnologiilor pe bază de energie regenerabilă, dar şi acţiunile de îmbunătăţire a eficienţei energetice a clădirii. Evaluarea finală a proiectelor depuse pentru finanțare ține cont de gradul de mobilizare a resurselor financiare locale, asigurarea volumului necesar de biocombustibil, asigurarea fezabilităţii tehnice și energetice a clădirilor propuse a fi racordate la sisteme termice pe bază de bioenergie și energie solară, elaborarea calitativă a bugetului estimativ al proiectului.

Din 2011 până în prezent, 190 de şcoli, grădiniţe, centre comunitare, spitale din toată ţara au instalate sisteme moderne de încălzire pe biomasă, investiţii realizate din fonduri europene în cadrul Proiectului Energie şi Biomasă. Datorită noilor sisteme de încălzire, peste 130.000 persoane beneficiază de confort termic sporit şi ecologic. Lista celor 20 de iniţiative aprobate pentru investiţii poate fi accesată aici.

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova este un proiect de 7 ani cu un mandat dublu, ce se desfășoară în perioada 2011-2017. Proiectul îşi propune să contribuie la producerea sigură, competitivă și durabilă a energiei din biomasă, cea mai viabilă şi accesibilă sursă de energie regenerabilă în Republica Moldova. Proiectul Energie şi Biomasă este finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare.

Contact

Mai multă informaţie despre Proiectul Energie şi Biomasă găsiţi pe pagina web www.biomasa.md şi pe profilul de Facebook  Energie din Biomasă. 

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD