În ce măsură interesele private afectează procesul legislativ?

15.12.2016

Pe 14 decembrie 2016 a fost lansat studiul „Procesul legiferării intereselor: „Procesul legiferării intereselor: qui prodest (cine profită)". Autorii analizei și-au propus să studieze în ce măsură interesele private afectează procesul legislativ. Studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea funcțiilor de prevenire și analiză a CNA", implementat de PNUD, cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei.

Dat fiind faptul că CNA face expertiză anticorupție din 2006, constatările studiului se bazează preponderent pe rapoartele de expertiză efectuate în acești 10 ani. Această cercetare reprezintă și o primă tentativă de evaluare a costului prejudiciilor cauzate prin proiectele actelor normative și legislative promotoare de interese.

Autorii sunt de părere că prin proiectele de acte normative și legislative, interesele particulare/private/corporatiste sunt promovate în detrimentul interesului public. Aceștia au analizat interesele private, grupându-le în 7 categorii:

  1. scutirea de taxe fiscale și vamale;
  2. iertarea datoriilor;
  3. schimbarea destinației terenurilor;
  4. parteneriatele public-private;
  5. derogările de la regulile de comerț;
  6. crearea parcurilor industriale;
  7. favorizarea bugetară a unor autorități publice.

Cel mai frecvent interesele au fost promovate în domeniul buget și finanțe și cel al legislației muncii, asigurării sociale, ocrotirii sănătății și familiei.

Totodată, cel mai intens s-au promovat interesele particulare/corporatiste contrar interesului public în perioada 2011 - 2013, deși în ultimii ani se atestă o creștere a proiectelor de acte legislative și normative prin care se promovează anumite interese.

De asemenea, cea mai mare pondere a proiectelor venite de la deputați, care au ocolit expertiza anticorupție, revine subiectelor legate de stabilirea unor derogări și scutiri de la achitarea taxelor fiscale și vamale pentru introducerea pe teritoriul R. Moldova a unor bunuri, preponderent autovehicule. Beneficiarii de bază ai acestor scutiri au fost autoritățile publice centrale și locale, diverse organizații neguvernamentale, precum și culte.

Expertiza anticorupție reprezintă un instrument de prevenire a corupției, care evaluează  în ce măsură conținutul proiectelor de acte legislative și normative corespunde standardelor anticorupție naționale și internaționale. Totodată, prin expertiză, CNA identifică normele care favorizează sau pot favoriza corupția și elaborează recomandări pentru excluderea sau diminuarea efectelor acestora.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe:

Olga Crivoliubic, manageră de proiect, olga.crivoliubic@undp.org

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD