Măsurarea deprivării comunităţilor rurale actualizată la contextul actual de politici a Republicii Moldova

25.08.2014

Indicele de Deprivare a Ariilor Mici ofera date detaliate și dezagregate despre nivelul de dezvoltare a comunităților rurale din Moldova. Foto: PNUD Moldova

Reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, Biroului Național de Statistica, societății civile, mediului academic și partenerilor de dezvoltare au participat astăzi la masa rotundă „Indicele de Deprivare a Ariilor Mici: relevanță, utilitate, revizuire metodologică”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Economiei, în colaborare cu Biroul National de Statsitică, în cadrul Proiectului ONU „Îmbunătățirea disponibilității și fiabilității statisticilor regionale”.

Indicele de Deprivare a Ariilor Mici (IDAM) este un indicator compozit care stabilește nivelul de dezvoltare al comunităţilor la nivelul cel mai jos de detaliere teritorială, cuprinzând toate localităţile rurale din Republica Moldova. IDAM prezintă informaţii la nivelul cel mai jos de detaliere teritorială, reflectă  nivelul de dezvoltare al comunităţilor, cuprinzând toate localităţile rurale din Republica Moldova. IDAM combină șapte categorii de indicatori din perspectiva dezvoltării economice a localităţilor, accesului la educație și la diferite facilităţi de infrastructură, serviciilor de sănătate și posibilităţilor bugetelor publice locale de a asigura dezvoltarea localităţii şi a susţine categoriile vulnerabile ale populaţiei.

IDAM este calculat anual de Ministerul Economiei, începînd cu a.2003, preponderent în baza datelor colectate din primării, suferind doar ajustări minore de conţinut în acest interval de timp, pe când contextul de dezvoltare al ţării, atît la nivel naţional, cât şi local, a evoluat considerabil. Astfel, activitatea Proiectului a prevăzut revizuirea metodologică integrală a IDAM prin corelarea indicatorilor utilizaţi cu cadrul de politici existent, determinarea surselor de date calitative la cel mai jos nivel de dezagregare, ajustarea metodologiei de calcul a IDAM.

Prezent la eveniment, viceministrul Economiei, Octavian Calmîc, a declarat că  rezultatele  activităţii de revizuire a IDAM sunt foarte importante, deoarece permit autorităților să intervină cu eforturi concrete de îmbunătăţire a vieţii oamenilor. “Toată lumea conștiintizează faptul că statisticile din teritorii sunt insuficiente, este necesar să le dezvoltăm atât la nivel metodologic, cât și la nivel de calitate. Aceste informații sunt utile atât pentru autoritățile centrale, cât și pentru autoritățile locale. Putem astfel aprecia realitățile  la nivel economic, social  și pe diferite alte dimensiuni”.

Coordonatorul rezident al ONU la Chișinău, Nicola Harrington-Buhay, a menționat că Republica Moldova se numără printre puținele țări care încearcă să aibă o abordare multidimensională atunci când analizează sărăcia. „Este esențial că se acordă o atenție corespunzătoare statisticilor dezagregate la nivel teritorial și că se aplică în practică politici axate pe drepturile omului și dezvoltarea umană. Pentru comunitatea donatorilor este util să cunoască  dificultăţile cu care se confruntă populația din perspectiva sărăciei, astfel încât să poată eficientiza ajutorul acordat ţării şi locuitorilor acesteia.”

Artur Răducanu, Secretar al Ambasadei României în Republica Moldova, a conchis că activitățile de revizuire a  IDAM vor pune bazele dezvoltării mecanismelor la nivel central și la nivel regional  de  argumentare a proiectelor investiţionale şi accesare a viitoarelor fonduri de preaderare la Uniunea Europeană. Utilizarea acestor date este crucială pentru politicile de dezvoltare ale Republicii  Moldova, a adăugat Răducanu.

Vitalie Valcov, director general adjunct al Biroului Național de Statistică, a accentuat că rezultatele obținute în cadrul activității se datorează cooperării eficiente dintre toți partenerii proiectului sub egida ONU. ”Este important ca această cooperare să nu se oprească aici și să putem continua colectarea datelor atât de importante pentru țară”.

Activitățile de revizuire metodologică a IDAM au fost realizate în cadrul Proiectului Comun ONU „Consolidarea sietemului statistic național”, implementat de către Biroul Național de Statistică, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor şi Ministerul Economiei,  cu suportul PNUD  și susținerea financiară a Guvernului României.

Proiectul contribuie la consolidarea sistemul statistic naţional prin îmbunătăţirea colectării, producerii, diseminării şi utilizării informaţiei statistice în domeniile socio-economice. Acesta ajută la armonizarea statisticii oficiale la standardele internaţionale, cât şi la îmbunătăţirea disponibilităţii, calităţii şi utilizării datelor statistice dezagregate (în special statistici teritoriale) pentru întărirea procesului participativ de elaborare a politicilor.

Pentru informații suplimentare, contactați:

Aurelia Spataru, Manager de proiect, proiectul ONU de Consolidare a Sistemului Statistic Naţional, aurelia.spataru@undp.org, mob. 069099319

PNUD În lume