8 Obiective pentru 2015

Rolul PNUD în realizarea ODM în Moldova

Third Millennium Development Goals Report coverAl Treilea Raport cu privire la ODM în Moldova, 2013

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Moldova

Republica Moldova a adoptat Declarația Mileniului la Summit-ul Milenar, care a avut loc în 2000 la New York și  a întrunit 189 de țări. Astfel, Moldova s-a angajat să atingă opt obiective de dezvoltare – de la reducerea în jumătate a sărăciei extreme la stoparea răspîndirii HIV/SIDA și asigurarea accesului universal la educație primară, pînă în anul  2015

Moldova a depus eforturi pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) prin integrarea acestora în planurile naționale de dezvoltare și cooperarea cu toți partenerii – autoritățile centrale și locale, organizațiile societății civile, partnerii de dezvoltare, sectorul privat și cetățenii.

Din anul 2000, Moldova a înregistrat progrese semnificative în atingerea mai multe obiective, în special a celor ce țin de reducerea sărăciei și a mortalității infantile și asigurarea accesului la învățămîntul general obligatoriu. Conform celui de-al treilea Raport ODM, lansat în septembrie 2013, principala carență de dezvoltare, care se observă în fiecare din cele 8 obiective, ține de discrepanțele semnificative dintre nivelul de trai din mediul rural și urban, care au crescut pe parcursul ultimilor ani. Oamenii din localitățile rurale continuă să aibă acces limitat la o serie de bunuri și servicii de bază, cum ar fi apă și canalizare, servicii de sănătate și educație.
 
Lipsa infrastructurii economice și sociale, împreună cu lipsa oportunităților economice viabile, determină populația să emigreze. Copiii din familiile cu venituri mai mici frecventează mai puțin grădinițele.

Participarea femeilor în procesul decizional, în special la nivelele superioare ale puterii, este scăzută. În același timp, femeile au posibilități economice mai puține în comparație cu bărbații.

Perpetuarea acestor probleme de dezvoltare ar putea amplifica tendințele emigraționiste în viitorul apropiat care, în pofida avantajelor pe termen scurt, implică un risc fundamental pe termen lung: irosirea capitalului uman, atât sub aspect calitativ, cât și cantitativ.

În alte domenii, este nevoie de eforturi sustenabile pentru realizarea obiectivelor naționale pînă în 2015. În special, este puțin probabil ca obiectivele ce țin de HIV/SIDA și accesul îmbunătățit la surse de apă și canalizare să fie realizate în acest termen.

Consultările naționale privind agenda de dezvoltare după 2015

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, care expiră în 2015, au galvanizat atenția politicienilor și sprijinul donatorilor în reducerea cu jumătate a sărăciei, asigurarea accesului universal la educație, abilitarea fetițelor și femeilor, promovarea sănătății materne și a copiilor, combaterea HIV/SIDA și a tuberculozei, protejarea mediului și consolidarea parteneriatelor globale pentru dezvoltare.  Odată cu apropierea termenului limită, este important să stabilim noi obiective pentru perioda de după 2015, astfel asigurînd continuitatea priorităților și a angajamentului actorilor internaționali.

Republica Moldova a fost printre 88 de state din lume care au organizat consultări național privind ageda de dezvoltare după 2015. Cei peste 7000 de oameni care au participat la consultări au vorbit despre viitorul pe care şi-l doresc, despre provocările şi riscurile de dezvoltare pe termen lung pentru Republica Moldova şi au formulat în acest context mai multe recomandări.   

Consultările naţionale asupra viitorului pe care Moldova şi-l doreşte după 2015 – anul în care expiră termenul final pentru realizarea celor opt Obiective de Dezvoltare ale Mileniului, au relevat un șir de subiecte menţionate frecvent, care sunt comune pentru grupurile participante la discuţii. Veniturile mici şi beneficiile sociale, sărăcia şi lipsa unor locuri de muncă decente este principala temă care a fost citată atât în sondajul naţional, cât şi în consultările teritoriale şi sondajul on-line. Cel de-al doilea subiect major reflectă preocupările oamenilor despre accesul redus şi calitatea precară a serviciilor esenţiale, cum ar fi educaţia şi sănătatea, dar şi a infrastructurii de bază, cum ar fi apa şi canalizarea.

Calitatea guvernării se află pe locul trei în lista preocupărilor principale, menţionată în cadrul consultărilor naţionale asupra viitorului Moldovei de mai multe grupuri de cetăţeni, care s-au pronunțat pentru reducerea corupţiei, mai multă încredere în sistemul judiciar şi un grad mai mare de respectare a drepturilor omului.

În acelaşi timp, atunci când au vorbit despre migraţie, participanţii la consultări au subliniat efectele duble ale acestui fenomen asupra societăţii: remitenţele rămân a fi un factor important de stimulare a consumului şi de reducere a sărăciei. Totodată, consultările au relevat povara creată de migraţie asupra comunităţilor şi familiilor, asupra copiilor ramași fără îngrijire părintească în urma migrației, precum şi asupra pieței de muncă pentru dezvoltarea economică.

O problemă nu mai puţin importantă, menţionată de participanţii la consultările post-2015, este necesitatea unui mediu mai curat, drept unul dintre aspectele cheie pentru prezent şi viitor.

În cele din urmă, multe preocupări exprimate scot în evidenţă inegalităţile percepute şi arată modul în care aceste inegalităţi generează excluziune socială, divizarea societăţii şi lipsa de încredere în corectitudinea rezultatelor sociale mai largi.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD