Energie și Biomasă (Faza 1)

Sumarul Proiectului

Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova, finanţat de UE, cofinanţat şi implementat de PNUD, îşi propune să  contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv și durabil de producere a energiei în Republica Moldova. Acest lucru va conduce la crearea unor piețe funcționale a tehnologiilor de procesare a biomasei ceea ce va duce la sporirea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă, în special pentru încălzirea instituțiilor publice și gospodăriilor casnice din zonele rurale. Vor fi create noi locuri de muncă și asigurate noi surse de venit în urma stabilirii unor canale de distribuție a combustibilului din biomasă, la nivel local și regional.

Înlocuirea surselor energetice fosile cu cele pe bază de biomasă va reduce semnificativ efectul de seră și poluarea mediului ambiant. Programele complexe de instruire, programele educaționale școlare și acțiunile de comunicare integrată vor schimba semnificativ cunoștințele și atitudinea populației față de sursele regenerabile de energie, sporind astfel nivelul de acceptare a tehnologiilor energetice durabile.  

 Obiectivele proiectului:

 • Îmbunătățirea calității asigurării cu agent termic a clădirilor publice din satele beneficiare, prin utilizarea deşeurilor agricole, forestiere furnizate de întreprinderile agricole locale
 • Stimularea dezvoltării pieţelor de asigurare cu agent termic a gospodăriilor individuale, de  producere a brichetelor, peletelor din biomasă și de creare a instalațiilor de cogenerare industrială 
 • Sporirea capacității actorilor cheie în domeniul biomasei,  asigurarea durabilității și replicarea ulterioară a tehnologiilor pe bază de biomasă
 • Sporirea nivelului de conștientizare și acceptare, promovarea beneficiilor utilizării surselor regenerabile de energie și asigurarea vizibilității rezultatelor proiectului.

Realizări

 • Proiectul Energie și Biomasă a fost promovat în toate raioanele Republicii Moldova inclusiv UTA Găgăuzia.
 • Au fost selectate 126  sate pentru conectarea instituțiilor publice la sisteme alternative de încălzire cu biomasă.
 • Sisteme termice moderne  pe bază de biomasă instalate în 143 instituții publice: școli, grădinițe, centre comunitare.
 • Peste 89.000 de persoane, inclusiv 26.519 copii, beneficiază de energia furnizată sigur și de un confort termic sporit.
 • Noile sisteme de încălzire pe biomasă  au condus la crearea a peste 300 noi locuri de muncă, cât și la lansarea a zeci de noi întreprinderi producătoare de combustibil din biomasă sub formă de pelete și brichete.
 • 5.590  reprezentanți ai administrației publice locale și lideri locali, 492  furnizori de combustibil din biomasă și 432 operatori ai noilor centrale termice au obţinut cunoștințe și abilitați în domeniul  tehnologiilor moderne de producere și utilizare a biomasei pentru  producerea agentului termic.
 • A fost acordat un milion de Euro pentru procurarea echipamentului de producere și procesare a biomasei prin mecanismul de leasing.
 • 30 de întreprinzători locali au beneficiat deja de programul dat și au obținut echipament de brichetare, peletizare, tocare și balotare a biomasei.
 • Peste 600 de familii au posibilitatea de a procura cazane moderne pe bază de biomasă, 1300 Euro din costurile investiției efectuate fiind rambursate din fonduri europene. Mai mult de 100 de cereri au fost recepționate și sunt la moment în proces de finanțare.
 •  Un proiect pilot în domeniul co-generării pe bază de biomasă agricolă a fost susținut financiar pentru a demonstra fezabilitatea utilizării tehnologiilor avansate cu scopul obținerii energiei din surse disponibile local.
 • Un proiect pilot în domeniul prestării serviciilor de generare și comercializare a agentului termic pe bază de combustibil din biomasă a fost co-finanțat și lansat în raionul Leova. Scopul activității este promovarea unor modele noi de dezvoltare a piețelor locale de utilizare a biomasei în scopuri energetice.
 • Peste 20,000 de elevi au studiat cursul de surse de energie regenerabilă și eficientă energetică în şcoli.
 • Au fost organizate cu succes 3 ediții Moldova Eco-Energetică, cel mai mare concurs de premiere a iniţiativelor de succes în sectorul energiei  regenerabile şi  eficienţei energetice.
 • Populația, autoritățile naționale și locale, sectorul privat, societatea civilă sunt bine informați despre oportunitățile și beneficiile Republicii Moldova în utilizarea energiei din surse regenerabile, în special din biomasă.

DonatoriDonator 2011 2012 2013 2014
Uniunea Europeană $1.763.128 $7.554.642 $5.393.828 $3.467.730
PNUD $18.939 $101.454 $562.717 $28.567

Cheltuieli

2014 $3.486.297
2013 $5.956.545
2012 $7.656.106
2011 $1.782.077

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD