Raport de evaluare intermediară a Strategiei naționale de dezvoltare MOLDOVA 2020

6 nov. 2017

Raportul prezintă rezultatele exercițiului de evaluare și analiză a modului de implementare a Strategiei Naționale de Dezvoltare (SND) „Moldova 2020” – principalul document național de planificare strategică, elaborat de Guvern și adoptat  de Parlament în iulie 2012 pentru perioada de până în anul 2020.

În corespundere cu prevederile SND, Guvernul, cu suportul ONU Moldova, a inițiat procesul de evaluare a implementării SND pentru perioada 2012-2015. Obiectivele acestui exercițiu au fost de a stabili modul în care SND și-a exercitat funcția de document-central de planificare strategică pe dimensiunea de politici sectoriale și alocări bugetare, de a analiza impactul SND asupra domeniilor de politici prioritare prin prisma indicatorilor de monitorizare și evaluare prestabiliți, precum și de a stabili lecțiile învățate, toate în vederea elaborării unei noi strategii naționale de dezvoltare – „Moldova 2030”.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD