Ghid privind naționalizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

3 iul. 2017

Scopul ghidului este să ofere suport metodologic tuturor părților interesate, dar în special autorităților administrației publice centrale, pentru integrarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în sistemul național de planificare strategică, prin descrierea etapelor de planificare strategică, precum și a cadrului instituțional și normativ al acestuia.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD