• Adaptarea Agendei 2030 de Dezvoltarea Durabilă la contextul Republicii Moldova
  4 iul. 2017

  În Republica Moldova adaptarea Agendei 2030 a început în rezultatul colaborării între Guvern, ONU Moldova, în calitate de partener de dezvoltare-cheie al Republicii Moldova, și Expert-Grup, care a oferit susținere analitică întregului proces.

 • Naționalizarea indicatorilor pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă
  4 iul. 2017

  Procesul de naționalizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) presupune nu doar integrarea acestora în cadrul strategic național, dar și crearea unui sistem de raportare și evaluare a progresului în atingerea fiecărei ținte relevante pentru Republica Moldova.

 • Ghid privind naționalizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă
  4 iul. 2017

  Scopul ghidului este să ofere suport metodologic tuturor părților interesate, dar în special autorităților administrației publice centrale, pentru integrarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în sistemul național de planificare strategică, prin descrierea etapelor de planificare strategică, precum și a cadrului instituțional și normativ al acestuia.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD