Descarcă publicația

Incluziunea tinerilor aflați în afara sistemului de educație, formare și ocupare profesională

18 dec. 2017

Accesul tinerilor la educație și ocupare constituie o prioritate și o problemă de mare actualitate pentru Republica Moldova, dat fiind faptul că în continuare există anumite dificultăți ce țin de integrarea tinerilor în sistemul educațional și pe piața forței de muncă, provocând valorificarea scăzută a potențialului uman al tinerilor. Studiul „Incluziunea Tinerilor aflați în afara sistemului de educație, formare și ocupație profesională (tineri NEET)” prezintă o bază analitico-informațională privind amploarea fenomenului NEET și a factorilor determinanți ai acestuia, propune unele recomandări de politici publice ce țin de ameliorarea situației tinerilor pe piața muncii, cu focusare asupra tinerilor NEET.  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD