Descarcă publicația

Îmbunătățirea fertilității solurilor erodate pentru dezvoltarea agriculturii organice pe ambele maluri ale râului Nistru

19 dec. 2018

Scopul studiu a fost de a elabora o analiză calitativă și cantitativă a modificărilor învelișului de sol pe ambele maluri ale râului Nistru și de a stabili interdependența cu alte obiective și ținte de dezvoltare durabilă. La realizarea cercetării au participat experți din două instituții științifice de bază din stânga și dreapta râului Nistru, care, în baza relațiilor bilaterale de parteneriat, au posibilitatea de a continua studiile și lucrările de monitorizare a învelișului de sol. Studiul a fost elaborat de cercetători de pe ambele maluri ale râului Nistru în cadrul unui grant oferit de Programul „Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD