Descarcă ghidul:

Ghid practic de validare a competenţelor dobândite în contexte de educaţie nonformală şi informală (nivelurile 3, 4, 5 ale CNCRM)

30 dec. 2020

Acest ghid este destinat instituţiilor de învăţământ profesional tehnic care intenţionează să presteze sau prestează deja servicii de validare a educaţiei nonformale şi informale. De asemenea, ghidul va fi util şi candidaţilor ce solicită astfel de servicii, oferindu-le modele de documente de perfectat şi ajutându-i să înţeleagă cât mai bine logica şi etapele proceselor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale. Ghidul este elaborat cu titlu de recomandare, urmând ca fiecare instituţie de învăţământ în parte să ţină cont de particularităţile meseriei/profesiei/specialităţii la care se solicită evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale generale şi specifice.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD