Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2010/2011

28 Apr 2011
image

Sumarul raportului

Raportul Naţional de Dezvoltare Umană "Republica Moldova - de la Excluziunea Socială spre Dezvoltare Umană incluzivă" abordează rădăcinile excluziunii sociale, identifică  grupurile social vulnerabile excluse și oferă recomandări specifice cu privire la modul de a elimina barierele în calea incluziunii sociale pentru toți.

PNUD În lume