Descarcă nota analitică

Notă analitică în baza statisticilor oficiale: Infrastructura de drumuri în profil teritorial

15 apr. 2015

Rețeaua de drumuri ale țării la moment constituie 9359 km. Peste jumătate din lungimea totală a drumurilor (6016,2 km) constituie drumurile locale. Drumurile naționale, la rândul său, se împart în două categorii – drumuri magistrale, 6 în total, care asigură principalele legături rutiere internaționale, și drumuri republicane, care asigură legătura între orașe, municipii și alte centre economice, culturale, naturale etc. Comparația infrastructurii de drumuri disponibile raportate la suprafața raioanelor indică disparități simțitoare în plan regional. Evident că centrele urbane mari dispun de cea mai densă rețea de drumuri, orașul Chișinău depășind la acest capitol mai mult decât de două ori restul regiunilor, urmând mun. Bălți cu o densitate de 51 km drumuri la 100 km2.

În Republica Moldova se înregistrează o concentrare neuniformă a potențialului economic la nivel teritorial, fapt ce determină și diferențe majore în nivelul de trai între urbe şi localităţile rurale din cadrul regiunilor.

Această notă urmărește sporirea nivelului de înţelegere și utilizare a datelor statistice dezagregate la nivel de regiuni de dezvoltare, regiuni statistice și raioane. În analiză se operează cu statisticile oferite de mai multe instituții de stat, precum Biroul Național de Statistică, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, ÎS Registru, ÎS Apele Moldovei și altele.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD