• Notă analitică în baza statisticilor oficiale: Infrastructura de drumuri în profil teritorial
  15 apr. 2015

  Rețeaua de drumuri ale țării la moment constituie 9359 km. Peste jumătate din lungimea totală a drumurilor (6016,2 km) constituie drumurile locale. Drumurile naționale, la rândul său, se împart în două categorii – drumuri magistrale, 6 în total, care asigură principalele legături rutiere internaționale, și drumuri republicane, care asigură legătura între orașe, municipii și alte centre economice, culturale, naturale etc. Comparația infrastructurii de drumuri disponibile raportate la suprafața raioanelor indică disparități simțitoare în plan regional. Evident că centrele urbane mari dispun de cea mai densă rețea de drumuri, orașul Chișinău depășind la acest capitol mai mult decât de două ori restul regiunilor, urmând mun. Bălți cu o densitate de 51 km drumuri la 100 km2.

 • 15 apr. 2015

  Resursele de apă disponibile constituie un element cheie pentru dezvoltarea economică. Contribuția serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare la dezvoltare este cu mult mai vastă decât impactul acestora asupra bunăstării gospodăriilor casnice. În condițiile în care agricultura continuă să contribuie considerabil la formarea PIB al țării (12,34% în anul 2013), fiind totodată domeniul economic cu dependență enormă de disponibilitatea resurselor de apă, disparitățile regionale în accesul la apă iminent determină diferenţe și în domeniul dezvoltării activității agricole.

 • 15 apr. 2015

  Între regiunile de dezvoltare sunt înregistrate anumite diferențe cu referire la dezvoltarea antreprenoriatului, atât în aspect cantitativ, cât și calitativ, capitala fiind mai avantajată în acest sens. Numărul întreprinderilor din Registrul de stat constituie 163.974 persoane juridice și întreprinzători individuali. Dintre acestea, peste jumătate sunt înregistrate în mun. Chișinău.

PNUD În lume