Studiu privind hotărîrile judecătoreşti pe infracţiunile de corupţie, adoptate în anii 2013 – 2017

25 Ian 2018
image

Studiul a fost elaborat în baza studierii copiilor sentinţelor şi a deciziilor instanţelor ierarhic superioare și reprezintă o analiză minuţioasă a etapelor de judecare a cauzelor în instanţele de fond, apel şi/sau recurs, cu scopul de a studia practica examinării judiciare și sancționării a actelor de corupție în Republica Moldova. Totodată, studiul este o continuare a cercetării similare a practicii judiciare pe infracţiunile de corupţie pe anii 2010 - 2012, și analizează cum au influențat actul de justiţie, pe această categorie de dosare, modificările în legislație, hotărârile Plenului CSJ adoptate între timp.

PNUD În lume