Anexe (română): opinii despre despre fenomenul corupției și măsurile de prevenire a corupției în Moldova

Studiu de evaluare a impactului Strategiei Naţionale de Integritate şi Anticorupţie-Moldova 2019

14 feb. 2020

Scopul studiului este de a efectua o evaluare comprehensivă a eficienței și impactului implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) 2017-2020. Cercetarea sociologică se bazează pe o metodologie complexă elaborată în 2017, care conține indicatorii de impact și progres stipulați în SNIA. Totodată, studiul măsoară percepțiile și experiențele populației, ale reprezentanților sectorului privat și ale agenților publici privind corupția. Cercetarea este echilibrată din punct de vedere al perspectivei de gen și scoate în evidență unele tendințe privind percepția bărbaților și femeilor asupra manifestărilor corupției.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD