Studiu de evaluare a impactului Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție

22 Mai 2018
image

Scopul studiului este de a oferi o evaluare comprehensivă a eficienței și impactului implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție 2017-2020, în baza indicatorilor de impact și progres stipulate în strategie, precum și pentru a înțelege mai bine experiența și percepția publicului despre corupție.

PNUD În lume