Serviciile Esențiale pentru Femeile și Fetele supuse Violenței

23 oct. 2017

Programul Global Comun al Națiunilor Unite privind Serviciile Esențiale pentru Femeile și Fetele supuse Violenței (în continuare - Programul), reprezintă un parteneriat între UN Women, UNFPA, OMS, PNUD și UNODC și își propune drept scop să ofere acces sporit la un set coordonat de servicii multisectoriale esențiale și de calitate pentru toate femeile și fetele care au suferit de violența bazată pe gen.

Programul identifică serviciile esențiale care urmează să fie acordate de sectoarele sănătate, social, poliție și justiție (Servicii Esențiale), cât și instrucțiunile pentru coordonarea Serviciilor Esențiale și guvernanța proceselor și mecanismelor de coordonare („Ghidul de Coordonare”). Au fost identificate instrucțiuni privind prestarea serviciilor pentru elementele de bază ale fiecărui serviciu pentru a asigura oferirea unor servicii de calitate înaltă femeilor și fetelor supuse violenței, în special pentru țările cu venit mic și mediu. Toate împreună aceste elemente formează „Pachetul Serviciilor Esențiale”. Pachetul Serviciilor Esențiale ale ONU a fost lansat la 10 decembrie 2015 în cadrul Conferinței globale privind eliminarea violenței împotriva femeilor din Istanbul.

Pachetul Serviciilor Esențiale cuprinde cinci module care se suprapun:

• Modulul 1: Prezentare generală și Introducere;

• Modulul 2: Servicii esențiale în domeniul sănătății;

• Modulul 3: Servicii esențiale în domeniul justiției și Poliției;

• Modulul 4: Servicii esențiale sociale;

• Modulul 5: Acțiuni esențiale pentru coordonare și guvernanța coordonării.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD