Romii în Republica Moldova

20 mai 2016

Confruntînd aceeaşi problemă a lipsei unor date adecvate despre populaţia roma în rapoartele statistice din Moldova, în 2005, PNUD Moldova a susţinut elaborarea primului studiu cantitativ, care a cuprins cîte 600 de gospodării de romi şi non-romi din 81 de localităţi.

 

În acest context, acest raport are menirea să ofere partenerilor naţionali date cantitative de bază şi statistici privind situaţia romilor din Moldova, pentru diferite domenii: faţetele sărăciei (venituri şi cheltuieli), educaţie, angajare în cîmpul muncii şi şomaj, sănătate, condiţii de locuire, securitate şi migraţie. Acest raport ar putea motiva, de asemenea, intensifi carea dialogului privind situaţia romilor în Moldova şi ar putea servi ca platformă pentru identifi carea unor soluţii, politici şi programe de incluziune socială a romilor.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD