Descarcă studiul
Raportul
Model de cod de conduită

Raport de evaluare a conformității sistemul național anticorupție al Republicii Moldova la principalele standarde internaționale în domeniul combaterii a corupției și integrității în sectorul privat

9 nov. 2016

Acest raport a fost elaborat la comanda Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în cadrul Proiectului ”Consolidarea funcției de prevenire a corupției și a funcției analitice ale Centrului Național Anticorupție (CNA)” implementat cu suportul financiar al Ministerului Afacerilor Externe al Norvegiei. Toate opiniile aparțin autorilor și nu reprezință neapărat poziția oficială a PNUD-Moldova, Guvernului Republicii Moldova sau aliaților acestuia.

Prezentul raport și-a propus ca scop să evalueze conformitatea sistemul național anticorupție al Republicii Moldova, inclusiv a actelor legislative și normative și a politicilor naționale, la principalele standarde internaționale privind combaterea corupției și îmbunătățirii managementului integrității în sectorul privat. Evaluarea are obiectivul de a susține și consolida capacitatea CNA în înțelegerea și combaterea corupției în mediul de afaceri. Experții au luat în considerare atât informațiile, cât și documentele relevante (inclusiv legi, politici și strategii), precum și datele calitative și cele bazate pe percepții, colectate în rezultatul întâlnirilor cu oficiali și specialiști naționali relevanți, care au avut loc la Chișinău, în perioada iunie - iulie 2016. În partea finală a Raportul sunt prezentate concluzii și recomandări, care vor ajuta CNA să îmbunătățească măsurile aplicate în domeniul prevenirii corupției și a managementului integrității în sectorul privat.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD