Raport de evaluare a riscurilor de corupție în sistemul achizițiilor publice în Republica Moldova

19 feb. 2016

Această evaluare analizează prevenirea corupției în domeniul achizițiilor publice din Republica Moldova și funcțiile Centrului Naţional Anticorupție în acest sens. Evaluarea a fost realizată în lunile noiembrie 2015 - ianuarie 2016, pe baza analizei documentației generale, inclusiv a cadrului juridic şi de reglementare național pentru achizițiile publice și serviciul public, și s-a concentrat pe problemele legate de integritate. Cadrul de reglementare internațional, în special noile directive UE privind achizițiile publice, a fost luat în considerare prin evaluarea celor mai bune practici. Evaluarea a analizat cadrul instituțional din domeniu, inclusiv capacitățile sale operaționale, eficiența mecanismelor de integritate, control și sancțiuni. Au fost desfăşurate interviuri separate cu actorii sistemului național de achiziții publice și cu părțile interesate (instituții de reglementare, autoritățile contractante, organele de control și organizațiile societății civile) pentru a identifica problemele și sectoarele cu riscuri.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD