Descarcă publicația:

Evaluarea impactului planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul fiscal pentru anii 2018-2020

10 dec. 2020

Raportul de evaluare a impactului planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul fiscal și-a propus să evalueze progresul obținut de responsabilii de implementarea planului de acțiuni, să măsoare impactul acestor activități, dar și să propună recomandări pentru implementarea eficientă a măsurilor anticorupție în domeniul fiscal. Planul sectorial anticorupție pentru sectorul fiscal conține 16 acțiuni, iar autorii raportului le-au evaluat prin aplicarea calificativelor: „acțiune realizată”, „acțiune parțial realizată”, „acțiune nerealizată”. Impactul generat de îndeplinire a acțiunilor din plan a fost evaluat prin aplicarea calificativelor: „0” (lipsă de impact); „1” (impact redus); „2” (impact mediu); „3” (impact major). În rezultatul evaluării, 7 acțiuni din planul anticorupție al domeniului fiscal au obținut calificativul „realizate”, 6 acțiuni - „parțial realizate”, iar 3 acțiuni - „nerealizate”. Analiza impactului implementării acțiunilor din planul de acțiuni anticorupție arată că 4 indicatori au înregistrat un impact mediu ca urmare a implementării acțiunilor corespunzătoare, iar ceilalți 5 indicatori arată un impact redus.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD