• 9 iun. 2014

  Importanţa călătoriilor în interiorul, dar și exteriorul ţării, este indispensabilă deoarece acestea asigură mobilitatea populaţiei și a forţei de muncă. În esenţă, interconectarea populaţiei între localităţile vecine dar și alte centre economice regionale, este o precondiţie importantă pentru facilitarea integrării economice și sociale a populaţiei pe întreg teritoriul ţării.

 • 9 iun. 2014

  Dezvoltarea capitalului uman, atât din punct de vedere al nivelului dezvoltării personale a cetăţenilor, dar și cea profesională, depinde în mare măsură de nivelul de informare al persoanei, inclusiv de abilităţile dezvoltate.

 • 9 iun. 2014

  Odihna, viaţa socială și activităţile de divertisment sunt componente indispensabile ale vieţii pentru marea majoritate a oamenilor. În ultima instanţă,modul în care populaţia își petrece timpul relevă calitatea vieţii, nivelul de cultură și de dezvoltare a ţării.

 • 9 iun. 2014

  Deși munca neremunerată, care este efectuată preponderent de femei, nu este reflectată în indicatorii macroeconomici, aceasta are o importanţă indispensabilă pentru dezvoltarea economică a ţării. Problema rezidă în faptul că majoritatea timpului de muncă al bărbaţilor este dedicat muncilor plătite care se reflectă și în statisticile oficiale.

 • 9 iun. 2014

  Importanţa activităţilor de voluntariat şi întruniri este una crucială pentru că asigură implicarea membrilor unei comunităţi în soluţionarea unor probleme sociale stringente în domenii un de iniţiativa privată sau politicile de stat sunt insuficiente sau ineficiente.

PNUD În lume