Descarcă publicația

Ghid metodologic privind marcarea climatică a bugetului public național

29 nov. 2016

În acest ghid este descris procesul de identificare („marcare”) a cheltuielilor legate de schimbările climatice în cadrul bugetelor sectoriale Acest ghid este prevăzut pentru a fi utilizat de către funcționari și personalul tehnic în cadrul procesului de elaborare a bugetului sectorial.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD