Ghidul turistic al raionului Soroca

03 Apr 2018
image

Ghidul turistic al raionului Soroca a fost elaborat în cadrul proiectului "Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţii în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova”, im plementat de PNUD Moldova. Ghidul conține pașaportul raionului Soroca, o descriere amplă a regiunii, informații despre turism și ariile naturale protejate, microzonele din raion, informații utile despre muzeele, meșterii populari, structurile de cazare etc.

PNUD În lume