Accesează publicația:

Ghid de colectare selectivă a deșeurilor menajere solide

19 oct. 2021

Ghidul de colectare selectivă a deșeurilor menajere solide a fost elaborat de ABS SRL în cadrul proiectului „Orașe verzi durabile pentru Moldova”. Scopul ghidului constă în îmbunătățirea accesului cetățenilor la informații despre accesibilitatea serviciilor durabile de gestionare a deșeurilor și reducerea depozitării acestora în natură. Totodată, ghidul vine cu cunoștințe utile cetățenilor referitor la necesitatea prevenirii poluării cu deșeuri și modalitățile actuale accesibile de reducere a impactului deșeurilor asupra mediului și a sănătății populației, prin sporirea gradului de valorificare a acestora.

Conținutul ghidului este ajustat la bunele practici, la unul dintre principiile de bază ale managementului adecvat al deşeurilor – principiul prevenirii, dar și la Strategia Națională de gestionare a deșeurilor. Ghidul ne aduce la cunoștință modul corect și practic de colectare selectivă pe tipuri de deșeuri, precum sticlă, plastic, polistiren, carton etc. și ne informează de ce este necesară reciclarea unui sau altuia din deșeurile solide.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD