Descarcă publicația:

e-Deșeuri în Republica Moldova. Studiul privind generarea și gestionarea e-Deșeurilor în mun. Chișinău

16 iun. 2020

Prezentul studiu este realizat şi publicat în cadrul proiectului "Oraș curat cu e-Deșeu reciclat - Reciclează azi pentru sănătatea ta de mâine" lansat de A.O. „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor” cu suportul Programului de Granturi mici GEF SGP Moldova, implementat de PNUD Moldova.

Conținutul acestui studiu oferă o imagine de ansamblu asupra factorilor determinanți ai comportamentului consumatorului (persoane fizice și juridice) de echipamente electrice și electronice, nivelul de conștientizare a pericolului asupra sănătății, deciziile luate referitor la soarta unui e-Deșeu generat, inclusiv identificarea și justificarea stimulentelor actuale care vizează creșterea ratelor de colectare a e-Deșeurilor.

Studiul prezintă suport informațional necesar întru formularea de inițiative legislative, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii de colectare și reciclare a DEEE-urilor, responsabilizarea populației și stabilirea de parteneriate durabile cu agenții economici, implicați direct în producerea și gestionarea acestor deșeuri.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD