Află mai multe


Valoarea economică a biodiversității și a serviciilor ecosistemice

Această lucrare a fost elaborată pentru a servi la o mai bună evaluare economică a biodiversității și a serviciilor ecosistemice în zonele bogate în biodiversitate sau în zonele critice (coridoarele…  


Reabilitarea albiei râului, la Vulcănești

La Vulcănești, după fiecare ploaie mai zdravănă, prin casele și grădinile oamenilor era prăpăd. Râul Cahul, care traversează orașul, se umfla, iar în subsoluri și beciuri apa și noroiul gâlgâiau în…  


La Copceac, râpile și solurile erodate devin păduri

Datorită sprijinului PNUD, în anul 2017, producția de fân în satul Copceac a fost de cca 13 tone/ha de fân, față de productivitatea de cca 0,5 tone/ha de fân pînă la efectuarea lucrărilor de…  


Peste 400 de voluntari au plantat copaci pe un teren în proces de degradare și erodare din satul Copceac, Ștefan Vodă

O plantare de proporții a avut loc pe 21 aprilie 2018 în satul Copceac, Ștefan Vodă. Peste 400 de voluntari din țară și comunitate au participat la plantarea unei fâșii forestiere de protecție pe un…  


Raport privind evaluarea serviciilor ecosistemice în Raionul Ştefan Vodă

Raport privind evaluarea serviciilor ecosistemice în Raionul Ştefan Vodă pentru integrarea rezultatelor în Planul de amenajare a teritoriului raional  


Raport privind evaluarea serviciilor ecosistemice în Raionul Soroca

Raport privind evaluarea serviciilor ecosistemice în Raionul Soroca pentru integrarea rezultatelor ăn Planul de amenajare a teritoriului raional  


Habitatele speciilor rare de plante și de animale din Ștefan Vodă și Soroca

“Monografia prezintă informații despre habitatele speciilor rare de plante și de animale din raioanele Soroca și Ștefan Vodă, Republica Moldova, caracteristica generală a habitatelor, speciile de…  


Monitorizarea calităţii apei în baza macronevertebratelor acvatice

Broşura “Monitorizarea calităţii apei în baza macronevertebratelor acvatice” realizată de către AO Centrul Naţional de Mediu cu suportul Programului de Granturi Mici al Facilităţii Globale de Mediu,…  


Restabilirea pășunilor din Parcul Național Orhei cu sprijinul Uniunii Europene va contribui la îmbunătățirea vieții oamenilor din regiune

Primari ai 12 localități din regiunea Parcului Naţional Orhei au semnat astăzi acorduri de granturi pentru proiecte de restabilire a 35 sectoare de păşuni neproductive cu o suprafaţă totală de 472…  


Broșura Fauna și flora în cadrul Parcului Naţional Orhei

Broșura descrie speciile de floră și faună în Parcul Naţional Orhei. Broşura a fost elaborată în cadrul programului de sensibilizare şi informare în domeniul conservării biodiversităţii în regiunea…  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD