Află mai multe


Raportul Dezvoltării Umane pentru 2019 se va axa pe inegalitate

Lumea de azi rămâne profund inechitabilă. Viața și perspectivele cu care se confruntă un nou-născut într-o țară săracă sau într-o familie vulnerabilă sunt diametral opuse față de cele ale copiilor din…  


Moldova pierde peste 10% din dezvoltarea sa umană din cauza inegalităților

Republica Moldova ocupă locul 112 din 189 de țări și teritorii, conform Indicelui Dezvoltării Umane (IDU) care măsoară realizările naționale în domeniul sănătății, educației și veniturilor, publicat…  


În sate locuiesc de 4 ori mai multe persoane aflate la limita sărăciei decât în orașe

Discrepanța dintre spațiul urban și cel rural la nivel de sărăcie absolută este considerabilă – 19% persoane la limita sărăciei la sate vs. 5% la orașe. Cele mai sărace persoane cheltuie cel mai mult…  


Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2015/2016

Scopul Raportului Național de Dezvoltare Umană (RNDU) 2015/2016 este de a identifica și de a examina care sunt inegalitățile, atât în termeni de venituri, cât și non-venituri, ce amenință dezvoltarea…  


Republica Moldova se clasează pe locul 107 din 188, conform Indicelui Dezvoltării Umane

Republica Moldova se clasează pe poziția 107 din 188 de țări și teritorii, conform Indicelui Dezvoltării Umane (IDU). Valoarea de 0,699 plasează țara noastră în topul categoriei de dezvoltare umană…  


O treime din forța de muncă din Europa de Est și Asia Centrală are locuri precare de muncă: Raport ONU

Cu 37 de milioane de persoane având locuri de muncă informale sau nesigure - echivalentul unei treimi din populația muncitoare - rețelele de securitate socială din Europa de Est, Turcia și Asia…  


Inegalitatea este percepută acut în Chișinău, de la venituri la accesul la bunuri și servicii: Studiu PNUD Moldova

În Chișinău, oamenilor le este greu să își găsească un loc de muncă decent și bine plătit. Locuitorii capitalei mai au de suferit din cauza accesului limitat la servicii de bază de calitate, la…  


Sustenabilitatea progresului sub risc. STUDIU de CAZ privind inegalitatea în Moldova urbană

Obiectivul general al studiului constă în analiza situaţiei privind diferite forme ale inegalităţii persistente în Moldova urbană, cu un accent special pe capitala republicii, orașul Chișinău.…  


Clasa de mijloc în Europa de Est și Asia Centrală și-a triplat numărul începând cu anul 2001

Numărul reprezentanților clasei de mijloc din țările Europei de Est și Asiei Centrale s-a mărit de la aproximativ 3,3 milioane de oameni în anul 2001 până la 90 de milioane în 2013. Datele sunt…  


Reflecţii asupra #HDR2015: Formularea unei agende pentru muncă decentă pentru Republica Moldova

Raportul Dezvoltării Umane 2015, lansat în decembrie 2015, este intitulat “Muncă pentru dezvoltarea umană”. Munca este esenţială pentru dezvoltarea umană şi implică mult mai mult decât locuri de muncă…  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD