Află mai multe


Uniunea Europeană susține antreprenorii de pe ambele maluri ale râului Nistru

Uniunea Europeană oferă peste 420 de mii de euro pentru susținerea afacerilor competitive de pe ambele maluri ale râului Nistru, în cadrul Programului Uniunii Europene „Măsuri de Promovare a…  


IDAHOBIT 2022 – „Corpurile noastre, viețile noastre, drepturile noastre” (17 mai)

Organizația Națiunilor Unite (ONU) continuă să lucreze cot la cot cu persoane lesbiene, gay, bisexuale, transgender, intersexuale și queer (LGBTIQ+) și cu partenerii noștri pentru a promova egalitatea…  


Copiii refugiați din Ucraina descoperă disciplinele STEM în timp ce se află în Moldova

Copiii refugiați din Ucraina pot să-și continue studiile și să descopere noi domenii, în timp ce se află în Republica Moldova, grație proiectului PNUD „Dezvoltarea capacităților de export pe malurile…  


Ghidul ordonatorului expertizei judiciare

„Ghidul ordonatorului expertizei judiciare” este o publicație destinată profesioniștilor și profesionistelor din domeniul justiției, care au tangență cu expertiza judiciară - ofițeri de urmărire…  


Urma să practice psihologia la Odesa, iar acum consiliază refugiați la Criuleni

„Sunt Irina. Am 23 de ani și am fost nevoită să mă refugiez în Moldova. Aici ofer asistență psihologică semenilor mei, care au plecat din Ucraina din cauza războiului”.  


Ghiduri pentru inițierea și dezvoltarea unor afaceri prietenoase mediului și reziliente la schimbări climatice

Ghidurile oferă cunoștințe și abilități practice necesare pentru inițierea și dezvoltarea unor activități economice prietenoase mediului și reziliente la schimbările climatice. Toate șase îndrumare au…  


Moldova generează printre cele mai multe emisii de gaze cu efect de seră din Europa, raportate la PIB

Emisiile de gaze cu efect de seră (GES) în sectorul energetic din Moldova au crescut cu 53% până la 10 mln tone CO2-eq pe an între anii 2000 și 2020, dar sunt încă mai mici decât în anul de referință…  


Ghid privind consolidarea proceselor de planificare în domeniile climei și energie

Strategia de Dezvoltare cu Emisii Reduse până în anul 2030 (SDER 2030) și Planul Național integrat pentru Energie și Climă (PNEC) stabilesc obiectivele privind reducerea emisiilor de GES în sectorul…  


Integrarea schimbărilor climatice în sectorul energetic în Moldova: document informativ

Moldova a adoptat sau elaborează o serie de documente naționale importante care reflectă integrarea problemelor de politică energetică și climatică.  


Uniunea Europeană lansează un nou apel de granturi pentru antreprenorii din regiunile Ungheni și Cahul

Întreprinderi existente și start-up-uri din regiunile Cahul și Ungheni vor beneficia de granturi în valoare de 14.000 – 24.000 euro fiecare, fiind acordate de Uniunea Europeană, în cadrul Programului…  

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD