Angajarea

Considerentul fundamental în angajarea și selectarea personalului PNUD este ,,necesitatea de a asigura cele mai înalte standarde de eficiență, competență și integritate", așa cum este prevăzut în articolul 101, paragraful 3, al Cartei ONU și în Regulamentul personalului ONU 4.2.

Angajarea și selectarea personalului PNUD sunt ghidate de următoarele cinci principii:

 1. Competiție: Selectarea pentru toate posturile vacante va consta dintr-un proces competitiv, transparent și echitabil.
 2. Obiectivitate: Evaluarea este realizată conform rigorilor profesionale, candidații fiind comparați în baza unor criterii clar definite, abilităților și competențelor necesare pentru activitatea și prioritățile corporative.
 3. Transparență: Criteriile de angajare și selectare, precum și toate etapele proceselor de angajare sunt transparente în cea mai mare măsură posibilă pentru personal și candidați.
 4. Diversitate: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova se angajează să promoveze diversitatea la locul de muncă. Femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și apatrizii care au dreptul legal de a lucra în Republica Moldova sunt în special încurajați să depună dosarele de angajare.
 5. Responsabilitate: Managerii proceselor de angajare sunt responsabili atât pentru propunerile de selectare, cât și pentru modul în care s-au derulat toate etapele procesului.

Tipuri de oportunități

PNUD angajează personal prin recrutare internațională sau locală. Aceasta presupune diferite tipuri de contracte, cu un set de criterii specifice, precum temeiul juridic și durata serviciilor. Tipurile standard de contract sunt:

 • Contract pe termen fix (FTA) – pentru poziții internaționale și naționale.
 • Contract temporar (TA) – pentru poziții internaționale și naționale.
 • Contract prestare servicii (SC) – doar pentru cetățeni ai Republicii Moldova.

Contracte pe termen fix (FTA)
Acest tip de contracte sunt încheiate pentru membrii personalului contractați conform regulilor de personal al ONU. Grila salarială pentru personalul național se bazează pe principiul celor mai bune condiții locale. Grila salarială pentru personalul internațional se bazează pe principiul cel mai bun serviciu public de comparare.

Contracte temporare (TA)
Acest tip de contracte sunt încheiate pentru membrii personalului contractați conform Ghidului TA. Durata maximă a contractului este de 364 zile. Grila salarială pentru personalul național se bazează pe principiul celor mai bune condiții locale. Grila salarială pentru personalul internațional se bazează pe principiul cel mai bun serviciu public de comparare.

Contracte prestare servicii (SC)
Acest tip de contracte sunt pentru personalul care îndeplinește un set explicit de servicii. Durata contractului este minimum de 6 luni. Salariile sunt bazate pe condițiile pieței locale pentru anumite posturi de muncă. Condițiile de prestare a serviciilor pentru acest tip de contractanți se deosebesc de cele oferite membrilor personalului, însă sunt competitive pe piața locală respectivă.

Procedura de depunere a dosarelor pentru contracte pe termen fix (FTA) și contracte prestare servicii (SC):

Pentru a depune dosarul pentru o funcție vacantă, vă rugăm să accesați linkurile de mai jos:

Altă informație relevantă:

Oportunități de angajare

Oportunitățile de consultanță pot fi accesate aici (o nouă fereastră se va deschide).

Stagii

PNUD oferă oportunitatea de a efectua un stagiu de practică la oficiul PNUD în Moldova pentru un grup restrâns de studenți remarcabili. Obiectivul acestui program de stagii este de a oferi PNUD Moldova asistența studenților calificați, specializați în diverse domenii profesionale. Programul de stagii oferă o înțelegere considerabilă politicilor PNUD de dezvoltare, a priorităților tematice și activităților de cooperare tehnică. Stagiile sunt concepute să completeze studiile orientate pe dezvoltare cu experiența practică în diverse aspecte de cooperare tehnică multilaterală, dar, de asemenea, să completeze și alte studii internaționale.

PNUD poate accepta stagiarii care îndeplinesc următoarele condiții:

a) înscrierea:

 • Să fie înscriși într-un program de studii post-licență (grad de masterat, sau mai înalt);
 • Să fie înscriși în ultimul an academic la un program de studii cu grad universitar (nivel de licență sau echivalent);
 • Au absolvit recent și dețin o diplomă universitară (precum este specificat mai sus) și, dacă este selectat, trebuie să înceapă stagiul în termenul de până la un an de la absolvirea studiilor;
 • Să fie înscriși într-un program post-universitar de stagiu profesional și să facă stagiul ca parte a programului.

b) abilități:

 • competențe fluente de scris și comunicare în limba engleză. Fluența în limba rusă și/sau română este un avantaj;
 • cunoscător al programelor operaționale de bază;
 • a demonstrat un interes deosebit față de activitatea ONU și PNUD, în special, și are un angajament personal față de misiunea PNUD și de idealurile Cartei ONU; și
 • a demonstrat abilitatea de a interacționa cu succes cu persoane din diferite medii culturale și credințe, care includ dorința de a înțelege și de a fi tolerant față de diferite opinii și puncte de vedere.

c) eligibilitatea

 • Persoana care este copilul sau fratele unui membru al personalului PNUD nu va fi eligibil pentru a depune dosarul entru un program de stagii la PNUD. Solicitantul care este în relații de rudenie cu un membru al personalului PNUD poate fi angajat ca stagiar, cu condiția că el sau ea nu va fi repartizată în aceeași unitate de lucru cu membrul personalului, nici plasată sub supravegherea directă sau indirectă a membrului personalului PNUD.

Bursă

Stagiarilor li se poate oferi o bursă achitată în moneda națională corespunzătoare locului de muncă. Costurile asociate călătoriilor, vizelor, pașapoartelor și cheltuielile pentru întreținere sunt responsabilitatea fie a instituției sau Guvernului care sponsorizează stagiul sau conexe acestora, care ar putea sprijin financiar studenții, fie sunt responsabilitatea stagiarului.

Sănătatea și asigurarea medicală

PNUD nu își asumă responsabilitatea pentru asigurarea medicală valabilă pentru Republica Moldova și asigurarea de viață ale stagiarului sau costurile provenite din accidente și maladiile suportate în timpul stagiului. Solicitanții de stagiu, prin urmare, trebuie să posede o asigurare medicală adecvată și ordinară. Dovada de asigurare medicală/de viză și certificat medical trebuie să fie prezentată înainte de începerea stagiului.

Oportunități ulterioare de carieră

Scopul acestor stagii nu presupune angajarea ulterioară la PNUD Moldova, dar, după cum s-a menționat, ele au ca scop complementarea studiilor studentului. Stagiarii care doresc să fie luați în considerare pentru angajare la PNUD Moldova, chiar dacă sunt pe deplin calificați, nu sunt eligibili pentru angajare în timpul stagiului lor.

Procedura de depunere a dosarului

Selectarea pentru stagii este descentralizată. Toate oportunitățile de stagiere sunt publicate pe site-ul PNUD, accesând http://jobs.undp.org/.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD