Angajarea

Considerentul fundamental în angajarea și selectarea personalului PNUD este ,,necesitatea de a asigura cele mai înalte standarde de eficiență, competență și integritate", așa cum este prevăzut în articolul 101, paragraful 3, al Cartei ONU și în Regulamentul personalului ONU 4.2.

Angajarea și selectarea personalului PNUD sunt ghidate de următoarele cinci principii:

 1. Competiție: Selectarea pentru toate posturile vacante va consta dintr-un proces competitiv, transparent și echitabil.
 2. Obiectivitate: Evaluarea este realizată conform rigorilor profesionale, candidații fiind comparați în baza unor criterii clar definite, abilităților și competențelor necesare pentru activitatea și prioritățile corporative.
 3. Transparență: Criteriile de angajare și selectare, precum și toate etapele proceselor de angajare sunt transparente în cea mai mare măsură posibilă pentru personal și candidați.
 4. Diversitate: Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova se angajează să promoveze diversitatea la locul de muncă. Femeile, persoanele cu dizabilități, romii și alte minorități etnice sau religioase, persoanele care trăiesc cu HIV, precum și refugiații și apatrizii care au dreptul legal de a lucra în Republica Moldova sunt în special încurajați să depună dosarele de angajare.
 5. Responsabilitate: Managerii proceselor de angajare sunt responsabili atât pentru propunerile de selectare, cât și pentru modul în care s-au derulat toate etapele procesului.

Tipuri de oportunități

PNUD angajează personal prin recrutare internațională sau locală. Aceasta presupune diferite tipuri de contracte, cu un set de criterii specifice, precum temeiul juridic și durata serviciilor. Tipurile standard de contract sunt:

 • Contract pe termen fix (FTA) – pentru poziții internaționale și naționale.
 • Contract temporar (TA) – pentru poziții internaționale și naționale.
 • Contract prestare servicii (SC) – doar pentru cetățeni ai Republicii Moldova.

Contracte pe termen fix (FTA)
Acest tip de contracte sunt încheiate pentru membrii personalului contractați conform regulilor de personal al ONU. Grila salarială pentru personalul național se bazează pe principiul celor mai bune condiții locale. Grila salarială pentru personalul internațional se bazează pe principiul cel mai bun serviciu public de comparare.

Contracte temporare (TA)
Acest tip de contracte sunt încheiate pentru membrii personalului contractați conform Ghidului TA. Durata maximă a contractului este de 364 zile. Grila salarială pentru personalul național se bazează pe principiul celor mai bune condiții locale. Grila salarială pentru personalul internațional se bazează pe principiul cel mai bun serviciu public de comparare.

Contracte prestare servicii (SC)
Acest tip de contracte sunt pentru personalul care îndeplinește un set explicit de servicii. Durata contractului este minimum de 6 luni. Salariile sunt bazate pe condițiile pieței locale pentru anumite posturi de muncă. Condițiile de prestare a serviciilor pentru acest tip de contractanți se deosebesc de cele oferite membrilor personalului, însă sunt competitive pe piața locală respectivă.

Procedura de depunere a dosarelor pentru contracte pe termen fix (FTA) și contracte prestare servicii (SC):

Pentru a depune dosarul pentru o funcție vacantă, vă rugăm să accesați linkurile de mai jos:

Altă informație relevantă:

Oportunități de angajare

Oportunitățile de consultanță pot fi accesate aici (o nouă fereastră se va deschide).

Stagii

Sunteți dedicat(ă) domeniului de dezvoltare și doriți să beneficiați de experiență practică pentru a vă completa studiile?

Stagiile la PNUD reprezintă o oportunitate excelentă pentru studenți și proaspeții absolvenți de a fi implicați direct în activitatea PNUD.

Oferim oportunități pentru stagii în mai multe domenii și depunem eforturi pentru a corela interesele stagiarului/stagiarei la necesitățile organizației.

Stagiile pot fi efectuate în oficiile de țară ale PNUD, în centrele regionale sau la sediul central din New York. Durata unui stagiu variază în funcție de disponibilitatea și cerințele academice ale stagiarului, precum și de necesitățile PNUD. Stagiile se pot desfășura atât cu normă parțială, cât și cu normă întreagă, pe tot parcursul anului.

Calificări și cerințe

Stagiarii/stagiarele sunt selectați/selectate în mod competitiv. Solicitanții/solicitantele de stagii la PNUD trebuie să întrunească la momentul depunerii cererii una dintre următoarele cerințe academice:

 • să fie înscriși/înscrise într-un program de studii post-licență (a doua diplomă universitară sau echivalent, sau un nivel mai înalt);
 • să fie înscriși/înscrise în ultimul an academic la un program de studii cu grad universitar (nivel minim de licență sau echivalent);
 • au absolvit și dețin diplomă universitară (cum este specificat mai sus și, dacă este selectat(ă), trebuie să înceapă stagiul în termen de un an de la absolvire).

În calitate de solicitant(ă), persoana trebuie să demonstreze un interes în domeniul dezvoltării și să respecte principiile Cartei Națiunilor Unite și misiunea PNUD. Dorința de a lucra și de a câștiga încrederea și respectul persoanelor cu diverse origini lingvistice, naționale și culturale este o parte esențială a lucrului în sistemul ONU. De asemenea, persoana ar trebui să fie interesată de mobilitatea globală, precum și de adaptabilitatea la medii fizice și de altă natură.

De obicei, cerințele lingvistice sunt: solicitanții/solicitantele trebuie să aibă competențe de scris și comunicare în cel puțin una și, de preferință, două dintre cele trei limbi de lucru ale PNUD: engleză, franceză și spaniolă. Fluența în limba arabă, portugheză, rusă sau limbile din regiunea Europei de Est reprezintă un avantaj.

Aspecte financiare

De la 1 ianuarie 2020, stagiarilor/stagiarelor PNUD li se acordă o bursă lunară pentru a-și acoperi costurile asociate stagiului. Cuantumul bursei variază corespunzător de la un loc de muncă la altul. Suma poate varia, de asemenea, în funcție de faptul dacă un candidat/candidată primește sau nu sprijin financiar de la o instituție sau un guvern.

Oportunități suplimentare de carieră

Scopul stagiilor nu presupune angajarea ulterioară în cadrul PNUD, ci, după cum s-a menționat, completarea studiilor stagiarilor. Cu toate acestea, anumiți/anumite stagiari/stagiare, după ce și-au finalizat studiile și au îndeplinit cerințele necesare, au fost angajați/angajate la PNUD sau în sistemul Organizației Națiunilor Unite.

Depunerea dosarului

Procesul de selectare pentru stagii este complet descentralizat în cadrul PNUD. Toate oportunitățile de stagiere sunt publicate pe site-ul PNUD, accesând http://jobs.undp.org/.

Oportunități de stagiere la PNUD Moldova, de rând cu toate posturile vacante, sunt plasate mai sus.

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD