CE FACEM NOI?

Creştere incluzivă

Proiecte în derulare


Combaterea violenței împotriva femeilor în Găgăuzia, Republica Moldova

Republica Moldova are o politică și un cadru legal solid pentru prevenirea și abordarea violenței în bază de gen (GBV), dar rata mare de prevalență a violenței din partea partenerului (73%) indică un…  


Dialoguri transnistrene (etapa a II-a)

Proiectul curent se bazează pe rezultatele primei etape a proiectului „Dialoguri Transnistrene” implementat de PNUD în perioada 2018-2019.  


Primarii pentru Creștere Economică

Inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG) își propune să impulsioneze creșterea economică și crearea locurilor de muncă în țările Parteneriatului Estic, concentrându-se pe consolidarea…  


Sporirea calității învățământului cu ajutorul transformării digitale și a amenajării spațiilor din instituțiile de învățământ: proiect-pilot în UTA Găgăuzia

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la sporirea calității sistemului de învățământ din Republica Moldova prin implementarea unui proiect-pilot în 46 de școli din UTA Găgăuzia.…  


Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (V)

Cea de-a V-a etapă a Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin susținerea activităților…  


EU4Moldova: Regiuni-cheie

Programul EU4Moldova: regiuni-cheie susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și…  

Descoperă

Se încarcă…
Se încarcă…
Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD