CE FACEM NOI?

Creştere incluzivă

Proiecte în derulare


Primarii pentru Creștere Economică

Inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG) își propune să impulsioneze creșterea economică și crearea locurilor de muncă în țările Parteneriatului Estic, concentrându-se pe consolidarea…  


Sporirea calității învățământului la distanță în Republica Moldova: proiect-pilot în UTA Găgăuzia

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la sporirea calității sistemului de învățământ din Republica Moldova prin implementarea unui proiect-pilot în 47 de școli din UTA Găgăuzia.  


Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii (V)

Cea de-a V-a etapă a Programul Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii ambelor maluri ale râului Nistru prin susținerea activităților…  


Migrație şi dezvoltare locală (etapa 2)

La nivel global, PNUD contribuie strategic la maximizarea beneficiilor pentru dezvoltare ale mobilității umane, precum și la atenuarea oricăror consecințe negative. PNUD cooperează cu statele…  


EU4Moldova: Regiuni-cheie

Programul EU4Moldova: regiuni-cheie susține consolidarea coeziunii economice, teritoriale și sociale în Republica Moldova, prin facilitarea creșterii socio-economice locale incluzive și durabile și…  


Acţiune comună de consolidare a drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova (etapa a treia)

Situația în domeniul drepturilor omului din regiunea transnistreană este determinată de o amplitudine și interacțiune a multiplelor inegalități cu care se confruntă grupurile vulnerabile, precum…  

Descoperă

Se încarcă…
Se încarcă…
Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD