CE FACEM NOI?

Creştere incluzivă

Experiența inovatoare a PNUD de implicare a 10.000 de migranți în dezvoltarea a 38 de localități a fost extinsă la nivel național prin intermediul Programului guvernamental DAR 1+3

Activitatea noastră

PNUD sprijină crearea unui mediu favorabil pentru angajarea formală și inovativă și locuri de muncă decente, atragerea investițiilor pentru crearea condițiilor de trai durabil și rezilient pentru bărbații și femeile din întreaga țară, inclusiv pentru cei afectați de divizările post-conflict. PNUD sprijină categoriile de populație cu acces limitat la piața muncii, inclusiv tinerii, femeile, persoanele cu dizabilități și minoritățile etnice, ajutându-i să beneficieze de formare profesională, să aibă mai mult acces la finanțare și conexiuni mai bune între schemele de protecție socială, măsurile de ocupare a forței de muncă și serviciile publice. PNUD contribuie la consolidarea politicilor de reducere a barierelor pentru includerea femeilor pe piața muncii prin reducerea stereotipurilor sociale, asigurarea accesului la servicii la prețuri accesibile, inclusiv de asistență, abordarea problemei muncii neremunerate de îngrijire și promovarea accesului femeilor la scheme de suport a antreprenoriatului.

Pentru a spori accesibilitatea serviciilor publice locale în întreaga țară, în special în zonele rurale, PNUD contribuie la consolidarea capacităților autorităților locale de a implica membrii comunității, sectorul privat și diaspora în planificarea, coordonarea, prestarea și monitorizarea serviciilor îmbunătățite. Abilitarea comunitară, axată pe femei și grupuri marginalizate, constituie o prioritate.

Participarea sectorului privat

PNUD susține sectorul privat pentru a inova și a crește prin susținere dedicată și facilitarea parteneriatelor. Contribuim la îmbunătățirea competitivității și a capacității de export a întreprinderilor de pe ambele maluri ale Nistrului, folosind oportunitățile ALSAC. Promovarea dezvoltării afacerilor incluzive pentru generarea locurilor de muncă durabile la nivel local și consolidarea capacităților autorităților publice locale de gestionare autonomă a acestor procese sunt prioritare pe agenda PNUD.

Guvernarea locală

În strânsă colaborare cu societatea civilă și cu membrii comunității, PNUD contribuie la îmbunătățirea capacității autorităților publice locale de planificare și implementare eficientă a priorităților de dezvoltare locală și de îmbunătățire a serviciilor publice locale. Promovarea agendei de reformă în direcția modernizării țării, reingineriei și digitalizării furnizării serviciilor locale este o prioritate.

PNUD contribuie la crearea modelelor durabile de luare a deciziilor în comun și prestarea serviciilor mai aproape de cetățeni, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, inclusiv pentru migranți, grupuri vulnerabile și marginalizate, cum ar fi persoanele în etate și persoanele cu dizabilități.

PNUD schimbă paradigma dezvoltării guvernanței locale, abilitând comunitățile să valorifce oportunitățile existente de dezvoltare economică. Susține autoritățile publice locale pentru a încheia parteneriate cu actorii privați locali și cu diaspora, care sunt abilitați să contribuie la modelarea și implementarea politicilor economice locale. PNUD susține crearea oportunităților de ocupare a forței de muncă, prin condiții favorabile pentru atragerea investițiilor, crearea de locuri de muncă și sprijinul antreprenoriatului.

Dezvoltarea regională și consolidarea încrederii

PNUD abordează situațiile de dezvoltare și de conflict prin proiecte dedicate regiunilor. Astfel, PNUD sprijină oamenii de pe cele două maluri ale Nistrului prin implementarea unor intervenții complexe, sensibile la conflict și focusate pe regiune, finanțate de UE, Suedia și Marea Britanie, care abordează necesitățile critice ale populației de pe ambele părți și reduc decalajele de dezvoltare.

PNUD încurajează parteneriate și creează sinergii între diverși actori la nivel local și regional. PNUD susține dialogul sectorial și cooperarea actorilor societății civile, facilitând schimbul de cunoștințe și experiență și generarea de soluții la problemele generate de conflicte.

PNUD stimulează dezvoltarea economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile-cheie, prin consolidarea rolului lor de poli de creștere.

Descoperă

Se încarcă…
Se încarcă…
Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD