CE FACEM NOI?

Creştere incluzivă

Valorificarea capitalului uman

Republica Moldova se confruntă cu unele dintre cele mai complicate provocări în calea dezvoltării din întreaga regiune a Europei și a Asiei Centrale, cu cel mai scăzut nivel de fertilitate, un ritm sporit de îmbătrânire a populației și cele mai înalte rate nete ale emigrării, care duc la epuizarea capitalului social și creșterea exodului de creiere. Deține cea mai mica rată de angajare în câmpul muncii din Europa. Astfel, creșterea incluzivă este una dintre principalele priorități pentru Republica Moldova. Disparitățile regionale trebuie depășite, prin crearea de oportunități economice, prin îmbunătățirea accesului la servicii de educație și de sănătate de calitate, prin furnizarea serviciilor publice mai accesibile și mai eficiente și prin asigurarea locurilor de muncă.

Servicii publice. Oportunități economice. Condiții de trai îmbunătățite

Noi punem accent pe crearea locurilor de muncă durabile, favorabile incluziunii și care respectă mediul înconjurător, pe dezvoltarea afacerilor integre, implicarea sectorului privat pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, prestarea transparentă și responsabilă, eficientă și incluzivă a serviciilor și accesul egal și echitabil la oportunități economice. PNUD vizează consolidarea politicilor de reducere a barierelor pentru încadrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii prin reducerea stereotipurilor sociale, asigurarea accesului la servicii la prețuri accesibile, inclusiv asistență, abordarea problemei muncii neremunerate de îngrijire și promovarea accesului femeilor la scheme de suport a antreprenoriatului.

Proiecte și inițiative

Combaterea violenței împotriva femeilor în Republica Moldova
Migrație şi dezvoltare locală
Susținerea Măsurilor de Promovare a Încrederii
EU4Moldova: Regiuni-cheie

500.000 femei și bărbați

DIN TOATE REGIUNILE MOLDOVEI

 

au acces la locuri de muncă decente și la servicii sociale de calitate. PNUD contribuie la prestarea serviciilor mai aproape de cetățeni, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, inclusiv pentru migranți, grupuri vulnerabile și marginalizate, cum ar fi persoanele în etate și persoanele cu dizabilități.

Descoperă

Se încarcă…
Se încarcă…
Se încarcă…

PNUD În lume

Ești la PNUD Moldova 
Mergi la Oficiul central PNUD