CE FACEM NOI?

Creştere incluzivă

Valorificarea capitalului uman

Republica Moldova se confruntă cu unele dintre cele mai complicate provocări în calea dezvoltării din întreaga regiune a Europei și a Asiei Centrale, cu cel mai scăzut nivel de fertilitate, un ritm sporit de îmbătrânire a populației și cele mai înalte rate nete ale emigrării, care duc la epuizarea capitalului social și creșterea exodului de creiere. Astfel, creșterea incluzivă este una dintre principalele priorități pentru Republica Moldova. Disparitățile regionale trebuie depășite, prin crearea de oportunități economice, prin îmbunătățirea accesului la servicii de educație și de sănătate de calitate, prin furnizarea serviciilor publice mai accesibile și mai eficiente și prin asigurarea locurilor de muncă.

Servicii publice. Oportunități economice

Noi punem accent pe crearea locurilor de muncă durabile, favorabile incluziunii și care respectă mediul înconjurător, pe dezvoltarea afacerilor, implicarea sectorului privat pentru realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, prestarea transparentă și responsabilă, eficientă și incluzivă a serviciilor și accesul egal și echitabil la oportunități economice. PNUD vizează consolidarea politicilor de reducere a barierelor pentru încadrarea grupurilor vulnerabile pe piața muncii prin reducerea stereotipurilor sociale, asigurarea accesului la servicii la prețuri accesibile, inclusiv asistență, abordarea problemei muncii neremunerate de îngrijire și promovarea accesului femeilor la scheme de suport a antreprenoriatului.

500.000 de persoane

DIN TOATE REGIUNILE MOLDOVEI

 

au acces la locuri de muncă decente și la servicii sociale de calitate. PNUD contribuie la prestarea serviciilor mai aproape de cetățeni, atât pentru femei, cât și pentru bărbați, inclusiv pentru migranți, grupuri vulnerabile și marginalizate, cum ar fi persoanele în etate și persoanele cu dizabilități.

Descoperă

În premieră, femeile din UTA Găgăuzia care suferă din cauza violenţei vor putea beneficia de adăpost…

Uniunea Europeană oferă suport financiar nerambursabil/granturi pentru realizarea proiectelor de…

35 de localități și 35 de structuri teritoriale pentru ocuparea forței de muncă sunt susținute de…

Un oficiu al medicilor de familie, deschis în satul Hagimus din raionul Căușeni, stă la dispoziția…

Conceptul tradițional al sărăciei este învechit, conform unui raport nou prezentat azi de Programul…

Peste o mie de locuitori ai Chișinăului au descris calitatea vieții în capitală în cadrul unei…

Cu trei stele ale norocului și un arbore al vieții — simbol al veșnicii tinereți și al vieții fără…

Au renunțat la viața de oraș cu toate facilitățile sale și s-au mutat în sat, unde au pus pe roate o…

Istoria fermei de melci din Peresecina începe în ziua în care proprietarul afacerii, Vilen Cebotari,…

Anul trecut pe vremea aceasta, Renata Puiu își pregătea pachetul de documente pentru a ieși în…

În sudul țării, în satul Tomai din UTA Găgăuzia, se află singura întreprindere din Republica Moldova…

Andreea Gîscă locuiește în Chișcăreni, un sat din nordul Republicii Moldova. La ai săi cinci ani, nu…

Infograficul include informații despre realizările Programului Uniunii Europene „Măsuri de Promovare…

Scopul studiu a fost de a elabora o analiză calitativă și cantitativă a modificărilor învelișului de…

Broșura "Tradiții vechi, destine noi în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia" prezintă principalele…

Accesul tinerilor la educație și ocupare constituie o prioritate și o problemă de mare actualitate…

Obiectivul studiului constă în oferirea unei imagini de ansamblu asupra situației privind accesul…

Studiul constă în evaluarea comparativă a infrastructurii instituțiilor educaționale de învățământ…

PNUD În lume